Varhaiskasvatus- ja esikouluhakemus

Kunnalliset varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat tulevalle toimintakaudelle kuulutetaan haettavaksi vuosittain maaliskuun aikana (katso kuulutukset). Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten toimintakausi alkaa elokuun ensimmäisenä päivänä. Esiopetus seuraa koulujen toiminta-aikoja ja alkaa siten elokuun puolivälissä.

 

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Useimmat paikat tulevat kuitenkin täytettyä jo kevään aikana ennen kuin uusi toimintakausi alkaa. Mikäli huoltajat hakevat päivähoitopaikkaa kesken toimintakauden, tulee hakemus jättää 4 kuukautta ennen kuin paikkaa tarvitaan. Mikäli varhaiskasvatus tarve ilmenee työllistymisen, opintojen tai koulutuksen takia tai muutoin siten, ettei ajankohtaa voi hyvissä ajoin ennalta tietää, tulee  varhaiskasvatuspaikka hakea niin pian kuin mahdollista; kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta.

 

Hakemuslomakkeita saa Karjaan sivistystoimistosta, kaikista kaupungin päivähoitoyksiköistä sekä tältä sivulta, oikealla olevalla reunasta. Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy sivun oikeasta  reunasta. 

 

Varhaiskasvatuksen alkaessa sekä jokaisen toimintakauden alussa toimitetaan tuloselvitys.
Jos tuloselvitystä ei anneta säädetyssä ajassa, peritään aina korkein maksu.


 

Hakemukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti mutta ne voidaan myös lähettää suoraan seuraavaan osoitteeseen:

 

Raaseporin kaupunki / Varhaiskasvatus, PL 58, 10611 Raasepori

 

 

Päätös varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikasta

 

Päätös varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikasta lähetetään huoltajille ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Huoltajien tulee viikon sisällä päätöksen saamisesta ilmoittaa päivhähoitopaikasta vastaavalle henkilölle (päiväkodinjohtajat tai päivähoidon suunnittelijat) ottavatko he paikan vastaan vai eivät.

 

Päivähoitopaikkaa voidaan pitää varattuna korkeintaan yhden kuukauden ajan paikan myöntämisestä.

 

Mikäli huoltajat eivät ota kunnan myöntämä varhaiskasvatuspaikkaa vastaan vaan toivovat jotain muuta varhaiskasvatuspaikkaa, tulee huoltajien tällöin tehdä uusi hakemus ja siten varautua siihen, että odotusaika on kahdesta viikosta neljään kuukauteen.

 

 

 

 

 

 

Like it? Share it!