Raasepori tarjoaa kielikylpyä 3-5 -vuotiaille lapsille

Äidinkieleltään ruotsinkielisille lapsille tarjotaan suomenkielen kielikylpyä Rasebon päiväkodissa Tammisaaressa sekä Solbackan päiväkodissa Karjaalla.
Suomenkielisille lapsille tarjotaan ruotsinkielen kielikylpyä Mäntykodon päiväkodissa Tammisaaressa ja Kiilan päiväkodissa Karjaalla.

 

Kriteerit:

  • kohderyhmänä 3-5 vuotiaat lapset
  • suunnattu yksikielisille lapsille
  • edellytetään että lapsi osallistuu toimintaan joka päivä vähintään 4 tuntia per päivä

Kielikylpypaikkoja per kieli on rajallinen määrä.

 

Mitä on kielikylpy?

Kielikylpy on kielenoppimismenetelmä, jossa uusi kieli ei ainoastaan ole tavoite, vaan myös itse väline. Kielikylpyryhmässä puhutaan kielikylpykieltä koko toiminta-ajan ja toiminnan suunnittelu tehdään lasten kielitaidosta käsin, eikä niinkään iän mukaan. Henkilökunta puhuu kielikylpykieltä äidinkielenään ja he toimivat kielellisinä malleina ja opettajina. Kodin tehtävä on tukea lapsen äidinkielen kehitystä. Keskenään lapset puhuvat äidinkieltään, mikä on omiaan lisäämään viihtyvyyttä ryhmässä, sekä turvallisuudentunnetta.

 

Yksikieliset lapset, jotka hallitsevat äidinkielensä hyvin (joilla ei esim. ole viivästynyt kielenkehitys), voivat hakea kielikylpyryhmään.

 

Lapset jotka täyttävät kolme vuotta vuoden aikana voivat hakea kielikylpyyn. Parhaiten kielikylpy soveltuu 3-4- vuotiaille, joiden äidinkieli on riittävän kehittynyt ja jotka ehtivät olla tarpeeksi pitkään kielenopetuksessa. Esikoulu käydään lapsen tulevalla koulukielellä. Esiopetusta ei anneta kielikylpyryhmissä.

Like it? Share it!