Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

Esiopetusta annetaan jokaisessa päiväkodissa, jos esiopetukseen ilmoittautuu riittävästi lapsia (minimi 7 lasta) alueen erityispiirteet huomioiden. Vanhemmilla on oikeus valita lapsen esiopetuspaikka. Kunta pidättää kuitenkin itselleen oikeuden sijoittaa uudelleen esiopetusta saavat lapset paikkaluvan ja henkilöresurssien perusteella.

 

Jokaisella päiväkodilla on esiopetukselle vahvistetut toiminta-ajat eli 4 h/päivä, pääasiallisesti klo. 9.00-13.00. Esiopetus seuraa koulujen toiminta-aikoja lomineen (mm. joululoma, talviloma, kesäloma).

 

Maksutonta esiopetusta annetaan n. 700 tuntia vuodessa.Muu esikouluikäisten päivähoito on maksullista.

 

Esikoulukuljetus

Esikoululaisille järjestetään kuljetus kodista lähiesikouluun ja esikoulusta kotiin, mikäli matka on 3 km tai yli. Esikoululaiselta voidaan edellyttää kävelyä kuljetuksen noutopaikkaan.

 

Mikäli oppilas on päivähoidossa ennen tai jälkeen esikoulun ja esiopetusta ei järjestetä samassa paikassa, järjestetään kuljetus myös päivähoidon ja esikoulun välillä.

 

Esikoulukuljetusta anotaan erillisellä lomakkeella, jonka perusteella varhaiskasvatuspäällikkö päättää kuljetusoikeudesta.

Maksullisesta esikoulukuljetuksesta anotaan erillisellä lomakkeella.

 

Esikoulukuljetukset noudattavat koulujen työ- ja loma-aikoja.


Lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma - ajat kaupungin esikouluissa/kouluissa.

 

Kevätlukukausi 2019

Maanantai 7.1.2019 - lauantai 1.6.2019
Talviloma: maanantai 18.2.2019 - sunnuntai 24.2.2019
Pääsiäinen: perjantai 19.4.2019 - maanantai 22.4.2019

Esiopetus alkaa samana päivänä kuin koulutyö ja noudattaa samoja loma-aikoja.
Esiopetuksen kevätlukukausi päättyy perjantaina 31.5.2019.

 

Lukuvuoden 2019 - 2020 työ- ja loma - ajat kaupungin esikouluissa/kouluissa

maanantai 12.8.2019 - perjantai 20.12.2019

Syysloma: torstai 17.10 - perjantai 18.10.2019
Joululoma: lauantai 21.12.2019 - tiistai 7.1.2020

 

Kevätlukukausi 2020

keskiviikko 8.1.2020 - lauantai 30.5.2020

Talviloma: maanantai 17.2.2020 - sunnuntai 23.2.2020
Pääsiäinen: perjantai 10.4.2020 - maanantai 13.4.2020

Esiopetus noudattaa perusopetuksen työaikoja. Esiopetuksen kevätlukukausi päättyy perjantaina 29.5.2020.

 

Like it? Share it!