Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lasten tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Kehityksensä turvaamiseksi lapsi voi tarvita tavanomaista enemmän tukea.

Esimerkiksi:

- fyysisen, psyykkisen tai sociaalisen kehityksensä vuoksi

- viivästyneen tai poikkeavan kielenkehityksen vuoksi

- oppimisvalmiuksille ennen koulunkäynnin aloittamista

- sosiaalisiin valmiuksiin

- fyysisen vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi

 

Tuki lapselle toteutetaan varhaiskasvatustoiminnassa. Riippuen lapsen tuen tarpeesta konsultoidaan kiertävää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO), joka ohjaa henkilöstöä erilaisissa tukijärjestelyissä ja/tai ohjaa lasta henkilökohtaisesti tai ryhmässä jaksoittain.

 

 

Like it? Share it!