Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua on lapsen osallistuttava vuoden kestävään esikouluopetukseen tai vaihtoehtoisesti muuhun toimintaan, joka täyttää esikoulun tavoitteet. Huoltajat vastaavat lapsen osallistumisesta.

Hakemus tehdään ensi kädessä sähköisesti tästä. Hakemuslomakkeen voi vaihtoehtoisesti tulostaa tästä tai hakea sen sivistystoimen kansliasta/varhaiskasvatus (Raaseporintie  37, II kerros, Tammisaari) sekä mistä tahansa kunnan päivähoitoyksiköistä.

 

Esikoulun ja alkuopetuksen yhteistyön helpottamiseksi ja selkeyttämiseksi jokainen esikoulu tekee yhteistyötä yhden vahvistetun koulun kanssa. Tässä on luettelo lähiesikouluista syksystä 2019.

Jos lapsenne matka esikouluun on pidempi kuin 3 kilometriä, on lapsella oikeus esikoulukuljetukseen. Hakemus maksuttomasta tai maksullisesta esikoulukuljetuksesta tehdään erillisellä lomakkeella. Lapsella ei ole oikeutta esikoulukuljetukseen varhaiskasvatuksesta ja takaisin.

Raaseporin oppilaskuljetusperiaatteet

Tervetuloa esikouluun

 

Päiväkodinjohtajat vastaavat mielellään esikouluopetusta koskeviin kysymyksiin.

Like it? Share it!