Varsinainen jäsen Varajäsen
Göran Karlsson, puheenjohtaja Isabella Alén
Andreas Hindrén Tor-Erik Stolpe
Jonna Öblom Gunilla Starck
Jörgen Pind Johan Berglund
Melina Lönnberg Kerstin Ilander
Tuula Huuhtanen, varapuheenjohtaja Mia Räisänen
Seppo Lintuluoto Timo Berg
Bjarne Holmström Kenneth Lindholm
Anna Andersson Tor-Erik Söderholm

 

Toimialue:
Liikunta ja terveysliikunta, nuorisotoiminta, museotoiminta, kirjasto ja Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Tehtävät:
- hallinnoi liikuntatoimintaa sekä tilaa yhdyskuntatekniseltä osastolta laitosten hoidon ja ylläpidon.
- luoda edellytykset terveysliikunnalle ja urheiluseurojen toiminnalle
- myöntää tukia ja avustuksia nuorisotoimintaan sekä urheiluun ja terveysliikuntaan
- tukea nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä
- myöntää tukia ja avustuksia museotoimintaan

Like it? Share it!