Varsinainen jäsen Varajäsen
Ann-Katrin Bender, puheenjohtaja Lea Adolfsson
Stefan Högnabba Christer Forsskåhl
Sirkkaliisa Cavonius Ann-Christine Forsell
Reija Mettovaara, varapuheenjohtaja Kukka-Maaria Luukkonen
Kerstin Gottberg Sirkka-Leena Holmberg
Martti Immonen Magnus Gottberg
Kaj Öhman Jussi Karhila
Eeva-Maria Grekula Veikko Kauppinen
Tatu Tyni Tomi Halonen

 

Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on

-  seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi

-  huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa

-  tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvon-nan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Like it? Share it!