Varsinainen jäsen Varajäsen
Seppo Salo Antero Vuorinen
Lea Adolfsson Päivi Vuorinen
Riitta Vilkman Jukka-Pekka Aalto
Jorma Pelkonen Kimmo Koivunen
Tanja Konttinen, puheenjohtaja Tiina Kinnunen
Päivi Rignell Marjo Karvonen
Hannu Larinen, varapuheenjohtaja Laura Timonen-Soivio

 

Toimialue:
Suomenkielinen esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus


Tehtävät:
- antaa ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä valvoa talousarvion noudattamista
- hyväksyä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuosisuunnitelma
- päättää oppilaan erottamisesta määräajaksi
- huolehtia opetuksen arvioinnista yhdessä sivistyslautakunnan kanssa
- antaa sivistyslautakunnalle lausunto suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden vahvistamisesta ja muuttamisesta

Like it? Share it!