Varsinainen jäsen Varajäsen
Maj-Britt Malmén, puheenjohtaja Jonna Öblom
Sandra Ahtola Diana Nordström
Erik Munsterhjelm Andreas Hindrén
Martin Stenström Werner Orre
Dan Johansson Otto Långvik
Rita Lindholm-Wirtanen Lea Adolfsson
Riitta Vilkman Ronja Grönholm
Johan Kvarnström, varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Aalto
Kimmo Koivunen Henri Haanpää
Tanja Konttinen Ira Donner
Hannu Larinen Laura Timonen-Soivio

 

Toimialue:

Kokonaisvastuu sivistyksestä, varhaiskasvatuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, Raaseporin kansalaisopistosta ja Raaseporin musiikkiopistosta.


Tehtävät:
- valvoa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatua
- jakaa määrärahat suomen- ja ruotsinkieliselle perusopetukselle sekä lukiokoulutukselle
- vahvistaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden työajat
- vahvistaa esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelma
- vahvistaa paikallinen oppilashuoltosuunnitelma
- vahvistaa perusopetuksen oppilaaksiottoalueet
- vahvistaa aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
- hoitaa perusopetusta ja toisen asteen koulutusta koskevat kuntienväliset sopimukset
- myöntää tukia ja avustuksia aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä varhaiskasvatustoimintaan

Hangon kaupungilla ja Inkoon kunnalla on kummallakin oikeus nimetä edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus musiikkiopistotoimintaa koskevissa asioissa. (Astuu voimaan 1.8.2017.)

 

Like it? Share it!