Raaseporin kaupungin jäsenet:
Göran Karlsson (Michael Nyberg) ja Tuula Huuhtanen (Roy Hellén). 

Lautakunnan toimialue ja tehtävät:
Lautakunta huolehtii ja päättää jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä niissä kunnissa, jotka ovat sopimusosapuolia yhteisestä jätelautakunnasta solmitussa sopimuksessa.

Lautakunnan kokoonpano ja asiakirjojen kieli:
Vastuukuntana toimii Raasepori.
Lautakunta toimii vastuukunnan lautakuntana kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Lautakunnan kokoonpano on yhteisestä jätelautakunnasta solmitun sopimuksen mukainen.
Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Sama koskee tarpeellisin osin esityslistan liitteitä ja asioista tiedottamista.

Otto-oikeuden käyttäminen:
Vastuukunta ei saa käyttää otto-oikeuttaan lautakunnalle siirretyissä asioissa.

Like it? Share it!