Varsinainen jäsen (varajäsen)
Jan-Mikael Ekholm pj (Dan Johansson)
Niklas Andersson (Mikael Nylund)
Kerstin Ilander (Anita Westerholm)
Camilla Grundström varapj (Nina Wessberg)
Ulf Heimberg (Petri Kajander)
Charlotta Wolff (Ira Donner)
Miikka Soivio (Hannu Rantala)

Kaupunginhallitus valitsee jaoston.


Toimialue:
Konsernipolitiikka, kaupungin toiminta- ja taloussuunnittelu, kulttuuritoiminta, elinkeino- ja kehitysasiat sekä kiinteistöstrategia.


Jaoston tehtävänä on
- valmistella kaupungin strategia ja taloussuunnitelma kaupunginhallitukselle
- valmistella kaupunginhallitukselle osakkeiden hankinnat ja luovutukset
- sopeuttaa tilat (omat ja vuokratut) kunnan hallinnollisiin tarpeisiin, tarjota tarkoituksenmukaiset tilat kaikille toiminnoille
- laatia toimialojen esitysten pohjalta kaupunginhallitukselle ehdotuksia investoinneista toiminnan edellyttämiin uusiin rakennuksiin sekä esittää kaupunginhallitukselle, mitkä rakennukset ja rakennetut kiinteistöt ovat strategisesti tärkeitä säilyttää kaupungin omistuksessa ja mitkä voidaan myydä
- ehdottaa kaupunginhallitukselle, miten kaupungin etua tulee valvoa niissä yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä, joissa kaupunki on jäsenenä tai osakkaana
- valvoa ja kehittää kaupungin talousraportointia ja riskienhallintaa
- kehittää sisäistä valvontaa ja antaa kaupunginhallitukselle vuosittain ehdotus sisäisen valvonnan ohjeen tarkistamiseksi
- päättää lainan ottamisesta valtuuston vahvistamissa rajoissa
- päättää lainanotosta ja rahoituksesta sekä muista taloudellisista kysymyksistä, mikäli niitä ei tässä säännössä ole määrätty toiselle viranomaiselle
- hyväksyä kaupungin ja liikelaitosten puolesta osakassopimukset ja yhtiöjärjestykset
- hyväksyä kaupunginhallituksen vastuualueeseen kuuluvat ulkoisesti rahoitetut hankkeet talousarvion puitteissa
- vahvistaa rakennusten ja rakennettujen kiinteistöjen vuokrauksen suuntaviivat
- päättää kiinteistöstrategian tavoitteista ja toteuttamisesta
- päättää elinkeino-, kulttuuri- ja matkailuasioiden painopisteistä
- luoda edellytykset vapaaehtoisten organisaatioiden ja kaupungin omalle aktiiviselle kulttuurielämälle
- myöntää kulttuuritoiminnalle avustuksia ja tukia
- valmistella joukkoliikennettä koskevia asioita
- valvoa saaristokysymyksiä
- päättää tiedotuksen ja markkinoinnin suuntaviivoista.

Like it? Share it!