Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Raaseporin Vesi -liikelaitoksen johtokunta Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunkikehitysjaosto Henkilöstöjaosto Hankintajohtokunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöasiainjaosto Sivistyslautakunta Ruotsinkielinen jaosto Suomenkielinen jaosto Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Tiejaosto Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kaavoituslautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta

Raaseporin luottamuselimet ja niiden rakenne

Raaseporissa toimivat vuosina 2017–2021 seuraavat toimielimet:


Jäsenmäärät:

Kaupunginvaltuusto, 43 jäsentä

Kaupunginhallitus, 11 jäsentä

- Kaupunkikehitysjaosto, 7 jäsentä
- Henkilöstöjaosto, 5 jäsentä
- Yhteistyötoimikunta, 3 jäsentä (luottamushenkilöitä)
- Hankintajohtokunta, 5 jäsentä

Tarkastuslautakunta, 9 jäsentä

Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 11 jäsentä
- Yksilöasiainjaosto, 3 jäsentä

Sivistyslautakunta, 11 jäsentä
- Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, 7 jäsentä
-Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto, 7 jäsentä

Vapaa-aikalautakunta, 9 jäsentä

Tekninen lautakunta, 11 jäsentä
- Tiejaosto, 5 jäsentä

Kaavoituslautakunta, 9 jäsentä

Ympäristö- ja rakennuslautakunta, 9 jäsentä

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, 12 jäsentä

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen johtokunta, 7 jäsentä
 

Muut toimielimet:

Nuorisovaltuusto
Raaseporin kaupungissa toimii 15-jäseninen nuorisovaltuusto. Vaalikelpoisia ovat kaikki 12–18-vuotiaat Raaseporissa asuvat nuoret. Toimikausi on yksi vuosi. Nuorisovaltuuston valitsee nuorisoparlamentti.

Kerran vuodessa syksyllä järjestettävään nuorisoparlamenttiin osallistuvat kaikkien 7–9-luokkalaisten sekä lukioiden oppilaskuntien hallitusten edustajat. Nuorisoparlamentti on avoin nuorisofoorumi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös muut kiinnostuneet nuoret voivat osallistua.

Vastuualue:
Nuorisovaltuusto tekee esityksiä kaupungin toimintoja koskevista asioista ja ottaa kantaa niihin. Nuorisovaltuusto päättää toimintaan erikseen budjetoitujen määrärahojen käytöstä.
Vapaa-aikapäällikkö vastaa nuorisovaltuutetun ohjauksesta.

Muita osallistumis- ja vaikuttamiselimiä
Kunnassa on vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja maahanmuuttajaneuvosto. Kaupunginhallitus päättää kokoonpanosta, perustamisesta ja toimintaedellytyksistä. Toimielinten toimikausi on kaksi vuotta.

 

Yhteistyötoimikunta

Toimikunnassa on kolme työnantajan edustajaa ja kullakin henkilökohtainen varajäsen ja yksi edustaja/pääsopijajärjestö tai vastaava järjestö. Vähintään kaksi työnantajapuolen varsinaista jäsentä ja varajäsentä valitaan henkilöstöjaoston jäsenistä tai varajäsenistä. Kaupunginhallitus valitsee työnantajan edustajat. Yhteistyötoimikunnan toimikausi vastaa kaupunginhallituksen toimikautta. Puheenjohtaja valitaan työnantajan edustajien keskuudesta.

Yhteistyötoimikunnan työsuojelujaosto, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja -varavaltuutettu, valmistelee työsuojeluasiat yhteistyötoimikunnalle.

Työsuojelujaosto kutsutaan yhteistyötoimikuntaan työsuojelutyötä koskevissa asioissa. Kokoukseen voi tarvittaessa kutsua työterveyshuollon edustajia.

Toimialue:

Työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan lakisääteinen toimielin

Työsuojelun lakisääteinen yhteistyöelin

Tehtävät:

  • edistää yhteistyötä työpaikalla
  • käsitellä henkilöstöä koskevat suurimmat periaatekysymykset
  • kuulla henkilöstön edustajia henkilöstöä tai organisaation kehittämistä koskevissa kysymyksissä (esim. talousarvio, tilinpäätös ja henkilöstötilinpäätös)

Toimikunnat tai vastaavat

Kaupunginhallitus asettaa toimikuntia tai vastaavia tarpeen mukaan. Niiden toimikausi vastaa enintään kaupunginhallituksen toimikautta.

Like it? Share it!