Erityisnuoriso-ohjaajat työskentelevät niin yksilöiden kuin ryhmien kanssa. Tarvittaessa osallistumme oppitunneille tukena oppilaille, järjestämme työpajoja joissa käsitellään mm päihteitä, arvoja, kunnioitusta, sosiaalisia taitoja. Työpajat räätälöidään nuorten tarpeiden mukaan.

Olemme läsnä kaikissa Raaseporin yläkouluissa yhtenä päivänä viikossa. Tarvittaessa työskentelemme ennaltaehkäisevästi myös 6lk kanssa.
Työn tarkoitus on tukea nuoria heidän koulunkäynnissä, parantaa kouluviihtyvyyttä, ennaltaehkäistä poissaoloja sekä olla läsnä nuoria varten.

Yksilötyö
Yksilötyö tarkoittaa, että nuoria tuetaan ja autetaan vaikeissa tilanteissa ja autetaan heitä ratkaisemaan ongelmia.
Jos nuorella on huolia voivat he olla yhteydessä erityisnuoriso-ohjaajiin tukea ja neuvoja varten. Jos läheisellä tai ystävällä on huoli nuoresta, voivat he myös ottaa yhteyttä ohjaajiin.
Teemme yhteistyötä sosiaalitoimen, perhekeskuksen sekä oppilashuollon kanssa.

Pienryhmätoiminta
Erityisnuoriso-ohjaajat järjestävät pienryhmätoimintaa tarvittaessa. Ryhmien tavoite on mm. vahvistaa nuorten itsetuntoa sekä itseluottamusta. Ryhmissä keskustellaan paljon ja tehdään tehtäviä sekä erilaisia aktiviteetteja. Ryhmän jäsenet päättävät pitkälti itse mitä aiheita käsitellään tapaamisten aikana. Ryhmän perustana on arvovapaa keskustelu.

Nuorisovaltuusto
Erityisnuoriso-ohjaajat toimivat nuorisovaltuuston ohjaajina.

Like it? Share it!