Mielenterveysyksikkö

Aikuistiimi

Aikuistiimi koostuu kahdesta pienemmästä tiimistä; näistä toinen vastaa Tammisaaren ja toinen Karjaan–Pohjan alueesta. Aikuistiimiin kuuluu kolme psykologia, neljä psykiatrian erikoissairaanhoitajaa, yksi sosialityöntekijä ja kaksi psykiatria (kumpikin yhden päivän viikossa).

Yksikön puoleen voi kääntyä erilaisten kriisien yhteydessä ja psyykkisten ongelmien johdosta sekä selvitysten tekemistä varten. Lähete ei ole tarpeen. Ajan psykiatrille saa ottamalla yhteyttä tiimiin.

Aikuisten vastaanotto harjoittaa kiinteää yhteistyötä terveyskeskuksen kanssa sekä tarvittaessa A-klinikan, sosiaalitoimiston ja erikoissairaanhoidon kanssa.

 

Kuntoutuskeskus

Kuntoutuskeskuksen toiminta: tukea antava ja kuntouttava toiminta mielenterveyteen liittyvissä asioissa, ryhmätoiminta, hoitotarpeen kartoitus, tukea antavat yksilötapaamiset ja kotikäynnit. Kuntoutuskeskuksessa työskentelevät kaksi psykiatrian erikoissairaanhoitajaa, kaksi mielenterveyhoitajaa ja yksi hoitoapulainen.

Ryhmätoimintaa senioreille (> 65-vuotiaat) kahtena päivänä viikossa. ADL-toimintoja tukevaa ryhmätoimintaa kolmasti viikossa (< 65-vuotiaat). Kotikäyntejä ja yksilöllisiä keskusteluita sopimuksen mukaan.

 

Lasten ja nuorten tiimi

Myös lasten ja nuorten tiimi on jakautunut kahteen tiimiin, joista toinen toimii Tammisaaren ja toinen Karjaan–Pohjan alueella. Lasten ja nuorten tiimiin kuuluu kuusi psykologia ja kaksi perheterapeuttia. Tiimi palvelee lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Lähete ei ole tarpeen.

Lasten ja nuorten tiimiin voi ottaa yhteyttä lasten ja nuorten kehitystä ja vointia koskevissa asioissa, koulupsykologisessa työssä, kasvatusasioissa, vanhempien tarvitessa tukea vanhemmuuteen jne. Perheterapeuttimme tarjoavat perheneuvontaa sekä perhe- ja pariterapiaa. Yksikön psykologeilla on kullakin oma vastuualueensa neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Lisätietoa: Mielenterveys- ja päihdepalvelukartta.

 

 

Like it? Share it!