Barnvänlig kommun - Lapsiystävällinen kunta

Fullmäktige - Kaupunginvaltuusto

Skola - Koulu

Hem - Koti

Hälsovård - Terveydenhuolto

Fritid - Vapaa-aika

Daghem - Päiväkoti