Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Ympäristölupa haetaan esim. tehtaille, laitoksille ja isoimmille eläinsuojille ennen toiminnan aloittamista tai sen merkittävästi muuttuessa.

Luvan tarve on määritelty ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014).

Ympäristölupaviranomaisena Raaseporissa toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta. Suuret hankkeet käsittelee Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI).


Lomakkeita ympäristöluvan hakemista varten

 

Rekisteröintiohjeet ja lomakkeet (asfalttiasemat, pienet energiantuotantolaitokset, polttonesteiden jakeluasemat)

 


Yhteyshenkilö:

ympäristötarkastaja Maria Eriksson

 

 

 

 

 

Like it? Share it!