Yli 500 m3:n ruoppaus edellyttää aina aluehallintoviraston lupaa. Alle 500 m3:n ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).

Jos ojitus ei vaadi lupaa, siitä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle.

 

Lisää infoa ruoppauksesta sekä ilmoituslomake vesirakennustyöstä


Ilmoita naapureille ja vesialueen omistajille suunnitellusta ruoppauksesta. Huomaa, että ruoppaustoimenpiteet saattavat samentaa veden pitkäksikin aikaa! Vältä ruoppauksien suorittamista lintujen pesimäaikaan ja parhaimpana kesälomajaksona.

 

 


Yhteyshenkilö:
ympäristötarkastaja Aapo Ahola

 

 

Like it? Share it!