Maa-ainesten kuten kiven, soran, hiekan, saven ja mullan otto edellyttää maa-aineslain mukaista lupaa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta valmistelee maa-ainesten ottoon liittyvät lupa-asiat ja toimii valvovana viranomaisena.

 

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (maa-ainesten ottamistoiminnalle)

pdf Maa-ainestaksa 2017

 

 

 

Kotitarveottaminen

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten.

Kotitarveotosta tulee ilmoittaa Ympäristötoimistoon ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Ilmoitus kotitarveotosta.

 

Yhteyshenkilöt:
vs. ympäristötarkastaja Cynthia Moed-Ring
ympäristötarkastaja Aapo Ahola

 

 

Like it? Share it!