Luonnonsuojelualueet lisäävät paikallisen luonnon monimuotoisuutta ja suovat mahdollisuuden uhanalaisten lajien elinympäristöjen säilymiselle.

 

ELY-keskus vahvistaa päätöksillään yksityismaille perustettavat luonnonsuojelualueet.

 

Maanomistajan aloitteesta tehdyistä luonnonmuistomerkkien rauhoitushankkeista päättää Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta.

 

Yhteyshenkilö:

ympäristötarkastaja Aapo Ahola


 

Lisätietoa luonnonsuojelusta


Raaseporin luonnonsuojelualueita 

Hagen, Ramsholmen ja Högholmen, Rekeilyopas

 

Natura 2000-alueet Raaseporissa 

Bölsviken - Stormossen

Harpar Storträsket ja Lillträsket

Kiskonjoen vesistö (pääosin Perniö /Lounais-Suomen
ympäristökeskus)

Pohjan - Kiskon järvialue (myös Kisko)

Svinberget - Lagerholmen

Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue
(myös Hanko ja Inkoo)

Tapelsåsen - Lindöviken - Heimlax

Lohjanjärven alueet (myös Lohja)

Långån kosteikko

Lepinjärvi

Mustionjoki 

Tulijärvi - Makubergen (myös Lohja)

Varvarinsuo (myös Inkoo)

Mustionjoki

Pohjan - Kiskon järvialue 

Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue

Tomasbölebäcken

 

Lisätietoa Natura 2000-alueista 


Skärlandetin maisemanhoitoalue Tammisaaressa on Suomen ensimmäinen valtakunnallinen maisema-alue

 

Suomen ensimmäinen luonnonsuojelulain mukainen valtakunnallinen maisema-alue, Skärlandet, perustettiin kesällä 2007. Skärlandetin maisemien keskeinen piirre on laajat, edelleen laiduntamisen piirissä olevat rantaniityt, hakamaat ja metsälaitumet. Laajat flada- ja kluuvialueet, joissa on runsas vesilinnusto, kuuluvat myös Skärlandetin maiseman olennaisiin piirteisiin. 


 

 

 

 

 

 


Like it? Share it!