Jätevesien käsittely Raaseporin haja-asutusalueilla.

Yleisohjeessa on kuvattu viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn liittyvät menettelyt sekä arviointiperusteita, joita huomioidaan ja arvioidaan toimenpidelupakäsittelyssä.

Kehitysprojekti KRAVin puitteessa on muun muassa luotu karttapalvelu, jonka tavoitteena on selkeyttää jätevesisuunnittelua sekä toimenpidelupamenettelyä kiinteistönomistajia, jätevesisuunnittelijoita ja viranomaisia ajatellen. Hanke on toteutettu Yrkeshögskolan Noviassa (1.9.2011 – 30.4.2014) aktiivisessa yhteistyössä Raaseporin ympäristötoimiston ja rakennusvalvonnan kanssa. Jätevesivyöhykekartasta saa tietoa kunnan eri alueilla pätevistä puhdistustasovaatimuksista sekä arviointiperusteista koskien jätevesijärjestelmän valintaa. Lisätietoja KRAV-hankkeesta, sen luokittelusta ja jätevesivyöhykkeistä saa sekä yleisohjeesta että karttapalvelusta.

 

Karttapalveluun

pdf Sito-Karttapalvelun käyttöohjeet

 

KRAV-hankkeen esite

Jätevesiesite

 

Jätevesijärjestelmän uusiminen

Tarvitset toimenpideluvan rakennustarkastukselta kun aiot uusia vanhan jätevesijärjestelmän.

 

Kiinteistönhaltijan velvollisuudet 

Jos omistat kiinteistön ilman kunnallistekniikkaa olet velvollinen:

1. Laatimaan selvityksen nykyisestä jätevesijärjestelmästä (viimeistään 2006).

Jätevesiselvitys (Huom. Lomake on säilytettävä kotona kiinteistöllä.)

2. Laatimaan käyttö- ja huolto ohjeen.

3. Pitämään käyttöpäiväkirjaa. 

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiin­teistö

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiin­teistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemä­riin.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi ha­kemuksesta myöntää kiinteistölle vesihuoltolain

(119/2001) 10 §:ssä tarkoitetun vapautuksen liittämisvelvollisuudesta.

 

Vapautus liittämisvelvollisuudesta 

Ohjeet näytteenottoon anottaessa vesihuoltolain mukaista vapautusta liittymisvelvollisuudesta vesilaitoksen vesijohtoon

 

Seuraavista linkeistä löydät tietoa jätevesijärjestelmistä:

Hajajätevesihanke, Länsi-Uudenmaa (LINKKI) - LUVY ry

Hajajätevesihanke neuvontamateriaali - LUVY ry

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry - SVL ry

Jätevesiopas - SVL ry

Kiinteistön jätevesien käsittely - Ympäristöhallinnon verkkopalvelu

Vesilaitosyhdistys - VVY

 


Yhteyshenkilö:

ympäristötarkastaja Jouni Stordell


                  

 

 

Like it? Share it!