Kunnallisen liikuntatoimen tehtävä, on luoda edellytykset liikunnan ja terveysliikunnan harjoittelulle, sekä aktivoida koko kaupungin väestön yksilön omien ehtojen mukaan.

 

Like it? Share it!