3.12.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Gumnäs, asemakaavan muutos (kaupunginhallitus 17.9.2018 § 372)

Kaava-aineisto löytyy osoitteesta link.raasepori.fi/kaava7767

22.11.2018

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 110 hyväksynyt Bergvik-Sandvik-Örnvik ranta-asemakaavan.

Raaseporin kaavoituslautakunta antaa alla mainitusta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta poikkeamislupahakemuksesta päätöksensä 28.9.2018.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

27.9.2018

Raaseporin kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.9.2018 § 372 hyväksynyt Gumnäs, asemakaavan muutoksen.

Kaava-aineistoon voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan kotisivulla.

27.8.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulevat seuraavat kaavat voimaan tällä kuulutuksella:

Predium Hamn Oy Ab, asemakaava (kaupunginvaltuusto 4.6.2018 § 55)

Bäljars datakeskusalue, asemakaava (kaupungingvaltuusto 4.6.2018 § 56)

5.7.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee Raaseporin kaupungin muutettu rakennusjärjestys voimaan tällä kuulutuksella.

Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys (kaupunginvaltuusto 14.5.2018 § 36)

Linkki rakennusjärjestykseen: http://link.raasepori.fi/rj

 

14.6.2018

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.6.2018 § 55 hyväksynyt Predium Hamn Oy Ab, asemakaavan.

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.6.2018 § 56 hyväksynyt Bäljars datakeskusalue, asemakaavan.

18.6.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Osa korttelia 600 (Ramfabriken), asemakaava (kaupunginvaltuusto 16.4.2018 § 20)

Seuraava kaava tulee vireille 8.6.2018 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaavan kotisivulla

Fjärdskär, ranta-asemakaava
Fjärdskär sijaitsee Raaseporin itäisessä saaristossa. Ranta-asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa mökkivuokraus-toiminnan harjoittamista ja määritellä alueen rakennusoikeus tarkemmin tämän mukaan.

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Fredrik Lindberg, arkkitehti SAFA, 050 5890937.

1.6.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Kauppasatama, asemakaava (kaupunginvaltuusto 8.6.2015 § 56)

24.5.2018

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.5.2018 § 37 hyväksynyt Punasuo, asemakaavan muutoksen.

Kaava-aineistoon voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan kotisivulla.

Like it? Share it!