Raaseporin kaupunki tarjoaa viljelyalueita vuokralle maanviljelytarkoituksiin viideksi vuodeksi. Tarjouksen voi antaa seuraavista peltoalueista:

Svedjan peltoalueet (Karjaa)

• peruslohko n:o 220-02007-79, 220-01285-36, 220-01286-37, 220-01287-38 och 220-01288-39,
   n. 26,6 ha

pdf peruslohkokartta
pdf tarjouslomake

Kirjalliset tarjoukset jätetään mittausyksikölle, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari viimeistään
14. maaliskuuta 2019 klo 14.00 mennessä
. Tarjousten tulee olla suljetussa kirjekuoressa ja varustettuna merkinnällä ”Viljelysvuokra”.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Pentti Viljanmaa, puh. 019 289 3820.

Tarjouslomakkeita voi myös tilata mittausyksiköltä, puh. 019 289 2526.

MITTAUSYKSIKKÖ

 

15.2.2019

Strömsön ranta-asemakaavan muutos kuulutetaan vireille 15.2.2019. Suunnittelualue sijaitsee Strömsön saaressa noin 18 km Tammisaaresta itä-kaakkoon.

Raaseporin kaupunki tarjoaa viljelyalueita vuokralle maanviljelytarkoituksiin viideksi vuodeksi. Tarjouksen voi antaa seuraavista peltoalueista:

Vesterbyn peltoalueet (Tammisaari)

• peruslohko n:o 835-02596-49, 835-02599-52, 835-02601-54, 835-02603-56,
835-02607-60, 835-04226-30, 835-02605-58, n. 30,3 ha
pdf 
kartta, peruslohkot

Raaseporin kaavoituslautakunta antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamishakemuksista päätöksensä 8.2.2019.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Raaseporintie 37, Tammisaari.

Ehdotus Mustion koulu- ja palvelukeskus asemakaavaksi pidetään julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin virallisella ilmoitustaululla www.raasepori.fi ja kaavoitusyksikössä, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari 4.2.-5.3.2019 välisen ajan.

21.1.2019

Ehdotus Båssastranden asemakaavaksi pidetään julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin virallisella ilmoitustaululla www.raasepori.fi ja kaavoitusyksikössä, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari  21.1.-22.2.2019 välisen ajan.

14.1.2019

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava ranta-asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Bergvik-Sandvik-Örnvik, ranta-asemakaava (kaupunginvaltuusto 12.11.2018 § 110)

Kaava-aineisto löytyy osoitteesta link.raasepori.fi/kaava7756

Seuraavat kaavahankkeet tulevat vireille 4.1.2019

Mustion koulu- ja palvelukeskus asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Mustion aseman taajamassa.

Osana kaavoitukseen kuuluvaa vuorovaikutusmenettelyä (MRL § 62 ja MRA § 30) järjestetään Mustion koululla (Lindnäsintie 19) torstaina 17.1.2019 klo 17.00 kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus kaavahankkeesta.

Hästhagen ranta-asemakaava
Kaava-alue käsittää Gårdsbacka-Langansböle gård tilan (1-151 ja 1-179) ranta-alueen.

Källträsket, Vistjärnan, ranta-asemakaava
Kaava-alue sijaitsee noin 10 km:n päässä Karjaan keskustasta kaakkoon.
Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä kaupungin kotisivulla www.raasepori.fi sekä kaavoitusyksikössä osoitteessa Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari 14.1 – 15.2.2019 välisen ajan.

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 7.1. - 7.2.2019:

Rautatienkatu – Matkakeskus
Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa Tammisaaren aseman läheisyydessä.

Skogbyn teollisuusalue
Suunnittelualue sijaitsee Skogbyn ja Harpaskogin kylissä noin 11 km Tammisaaren keskustan lounaispuolella valtatie 25 varrella.

Kaavoituslautakunta on 19.12.2018 § 176 käsitellyt kaavoituskatsauksen ajankohtaisista kaavoitushankkeista.

Katsaus on nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla www.raasepori.fi/kaavoitus.

KAUPUNGINVALTUUSTO kokoontuu Seminarieskolan´issa Tammisaaressa maanantaisin klo 18.00 alustavasti: 11.3, 20.5, 3,6, 16.9, 14.10 och 18.11. . Joka kokouksesta kuulutetaan myös erikseen. Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin websivuilla kymmenentenä (10) päivänä kokouksen jälkeen. Lähempiä tietoja antaa kaupunginsihteeri Thomas Flemmich.
KAUPUNGINHALLITUS kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaupungintalossa, kokoushuone Masuuni, Raaseporintie 37, Tammisaari, maanantaisin klo 18.00: 14.1, 28.1, 11.2, 4.3, 18.3, 1.4, 15.4, 29.4, 13.5, 27.5, 17.6, 19.8, 2.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 11.11, 2.12 ja 16.12. Varsinaisen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kymmenentenä (10) päivänä kokouksen jälkeen kaupungin websivuilla. Ylimääräisen kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä samanaikaisesti seuraavan varsinaisen kokouksen pöytäkirjan kanssa. Lisätietoja antaa kaupunginsihteeri Thomas Flemmich.

Like it? Share it!