Ehdotus Mustion koulu- ja palvelukeskus asemakaavaksi pidetään julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin virallisella ilmoitustaululla www.raasepori.fi ja kaavoitusyksikössä, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari 4.2.-5.3.2019 välisen ajan.

21.1.2019

Ehdotus Båssastranden asemakaavaksi pidetään julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin virallisella ilmoitustaululla www.raasepori.fi ja kaavoitusyksikössä, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari  21.1.-22.2.2019 välisen ajan.

14.1.2019

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava ranta-asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Bergvik-Sandvik-Örnvik, ranta-asemakaava (kaupunginvaltuusto 12.11.2018 § 110)

Kaava-aineisto löytyy osoitteesta link.raasepori.fi/kaava7756

Seuraavat kaavahankkeet tulevat vireille 4.1.2019

Mustion koulu- ja palvelukeskus asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Mustion aseman taajamassa.

Osana kaavoitukseen kuuluvaa vuorovaikutusmenettelyä (MRL § 62 ja MRA § 30) järjestetään Mustion koululla (Lindnäsintie 19) torstaina 17.1.2019 klo 17.00 kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus kaavahankkeesta.

Hästhagen ranta-asemakaava
Kaava-alue käsittää Gårdsbacka-Langansböle gård tilan (1-151 ja 1-179) ranta-alueen.

Källträsket, Vistjärnan, ranta-asemakaava
Kaava-alue sijaitsee noin 10 km:n päässä Karjaan keskustasta kaakkoon.
Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä kaupungin kotisivulla www.raasepori.fi sekä kaavoitusyksikössä osoitteessa Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari 14.1 – 15.2.2019 välisen ajan.

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 7.1. - 7.2.2019:

Rautatienkatu – Matkakeskus
Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa Tammisaaren aseman läheisyydessä.

Skogbyn teollisuusalue
Suunnittelualue sijaitsee Skogbyn ja Harpaskogin kylissä noin 11 km Tammisaaren keskustan lounaispuolella valtatie 25 varrella.

Kaavoituslautakunta on 19.12.2018 § 176 käsitellyt kaavoituskatsauksen ajankohtaisista kaavoitushankkeista.

Katsaus on nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla www.raasepori.fi/kaavoitus.

KAUPUNGINVALTUUSTO kokoontuu Seminarieskolan´issa Tammisaaressa maanantaisin klo 18.00 alustavasti: 11.3, 20.5, 3,6, 16.9, 14.10 och 18.11. . Joka kokouksesta kuulutetaan myös erikseen. Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin websivuilla kymmenentenä (10) päivänä kokouksen jälkeen. Lähempiä tietoja antaa kaupunginsihteeri Thomas Flemmich.
KAUPUNGINHALLITUS kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaupungintalossa, kokoushuone Masuuni, Raaseporintie 37, Tammisaari, maanantaisin klo 18.00: 14.1, 28.1, 11.2, 4.3, 18.3, 1.4, 15.4, 29.4, 13.5, 27.5, 10.6, 19.8, 2.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 11.11, 2.12 ja 16.12. Varsinaisen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kymmenentenä (10) päivänä kokouksen jälkeen kaupungin websivuilla. Ylimääräisen kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä samanaikaisesti seuraavan varsinaisen kokouksen pöytäkirjan kanssa. Lisätietoja antaa kaupunginsihteeri Thomas Flemmich.

3.12.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Gumnäs, asemakaavan muutos (kaupunginhallitus 17.9.2018 § 372)

Kaava-aineisto löytyy osoitteesta link.raasepori.fi/kaava7767

22.11.2018

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 110 hyväksynyt Bergvik-Sandvik-Örnvik ranta-asemakaavan.

Raaseporin kaavoituslautakunta antaa alla mainitusta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta poikkeamislupahakemuksesta päätöksensä 28.9.2018.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

27.9.2018

Raaseporin kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.9.2018 § 372 hyväksynyt Gumnäs, asemakaavan muutoksen.

Kaava-aineistoon voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan kotisivulla.

Like it? Share it!