7.3.2019

Raaseporin kaavoituslautakunta antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamishakemuksista päätöksensä 8.3.2019.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Raaseporintie 37, Tammisaari.

 

Tontit / tilat missä toimenpide suoritetaan Toimenpide

710-584-5-24
Skogbyn Ruukintie 431

Uusi loma-asunto 80 k-m². Vanhansuojeltavan
rakennuksen laajennus 30 k-m², yhteensä noin 83 k-m² 

710-493-1-115
Växär, Snappertuna 

Loma-asunnon laajentaminen 46,5 m² yhteensä 99 m²
Talousrakennus 33,8 m²
Talousrakennus 12,9 m²
Grillikota 9,6 m² 

710-55-9903-0
Lidbergsgatan, Karis

Uppförande av stolpmast för mobilkommunikation
och information (med tillhörande basstationsbyggnad
3,4 m * 4,5 m)

RAASEPORIN KAUPUNGIN KAAVOITUSLAUTAKUNTA

Anne Lindholm
kansliasihteeri

Tämä ilmoitus on julkipantu Raaseporin kaupungin ilmoitustaululle 7.3. - 10.4.2019

Like it? Share it!