Päätös annetaan 5.3.2019

HAKIJA                               Rosk´n Roll Oy Ab

                     

ASIA                                   Ympäristölupa Tammisaaren uudelle jäteasemalle     

Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 13.2.2019 § 29 päättänyt myöntää ympäristöluvan Tammisaaren uuden jäteaseman toiminnalle.

 

Jäteasemalla otetaan vastaan ja välivarastoidaan sekajätteen, hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden pieneriä sekä haravointijätettä. Lisäksi vastaanotetaan ja murskataan puujätettä, joka toimitetaan eteenpäin hakkeena. Puujätteen murskausta suoritetaan 2-4 kertaa vuodessa. Lisäksi varaudutaan siirtokuormaamaan kiinteistöiltä kerättyä yhdyskuntien sekajätettä.

Jäteasema sijaitsee kiinteistöllä 710-13-114-7 Horsbäckin teollisuusalueella Mestarintiellä Raaseporissa.

NÄHTÄVÄNÄPITO

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 5.3. 4.4.2019 Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivulla. Päätös on kuulutusaikana nähtävillä kaupungin kotisivulla sekä Raaseporin kaupungin ilmoitustaulun vieressä, osoitteessa Raaseporintie 37, 10650 Raasepori.

pdf Lautakunnan päätös Rosk´n Roll

pdf Ympäristölupapäätös Rosk´n Roll

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, antopäivää määräaikaan mukaan lukematta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

LISÄTIETOJA                    

Ympäristötarkastaja/yksikönpäällikkö Maria Eriksson, puhelin 019 289 2375                                          

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Like it? Share it!