Päätös annetaan 28.2.2019.

 

HAKIJA

Sari Lehto
Kuovilan kylätie 175
10 420 Pohjankuru

 

ASIA                                 

Ympäristölupa maitotilan laajentamiseen kiinteistöllä 710-699-1-125, Valkjärv.

Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 12.2.2019 § 30 päättänyt myöntää luvan pitää yhteensä enintään 122 lypsylehmää, 45 12–24 kk hiehoa ja 46 0-12 kk vasikkaa. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa.

 

NÄHTÄVÄNÄPITO

Tämä kuulutus, sekä päätös, pidetään nähtävillä 28.2. – 1.4.2019 Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla, Raaseporintie 37, Tammisaari, sekä kaupungin kotisivulla.

pdf Lehto, ympäristölupa
pdf Lehto, paragraf

 

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, antopäivää määräaikaan mukaan lukematta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pdf Lehto, besvärsanv_valitusohjeet

             

LISÄTIETOJA                  

Ympäristötarkastaja Monica Österblad, puhelin 019 289 2368.

                    

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Like it? Share it!