Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää:
- tutkimukset
- kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen
- yksilö- ja/tai ryhmäterapian
- vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin
- puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen
- kommunikaation apuvälineiden tarpeen selvittäminen ja niihin liittyvän ohjauksen

Puheterapeutin työn kohteena voivat olla seuraavien osa-alueiden vaikeudet:
- puhe
- kieli
- kommunikaatio
- ääni
- lukeminen ja kirjoittaminen
- syöminen ja nieleminen
- suun motorinen toiminta

 

Puheterapiaa antaa laillistettu puheterapeutti. Puheterapeutin työnkuvaan kuuluu ennaltaehkäistä kommunikaatiovaikeuksia, esimerkiksi jakamalla informaatiota lapsen kielenkehityksestä päivähoidon ja neuvoloiden henkilökunnalle. Puheterapeutit arvioivat ja kuntouttavat puhe-, kieli-, kommunikaatio-, ääni- sekä nielemishäiriöitä. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Arvioinnin perusteella suunnitellaan tarvittaessa puheterapia joko seurantakäynteinä tai puheterapiajaksoina. Vanhemmille annetaan neuvoja miten tukea lapsen kielellisiä taitoja kodin arkitilanteissa. Vanhemmat saavat ohjausta lapsensa kotiharjoitteluun. Puheterapeutti on yhteistyössä lapsen päivähoitohenkilöstön ja erityistyöntekijöiden (esim. psykologien ja toimintaterapeuttien) kanssa.
Puheterapeutti arvioi myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen tarpeen sekä auttaa niiden käyttämisessä.

Miten hakeutua puheterapiaan? 
Puheterapiaan tullaan yleensä neuvolan, lääkärin tai päivähoidon ohjaamana. Asiakas tai vanhemmat voivat ottaa myös suoraan yhteyden puheterapeuttiin.

 

Lapsen varhainen kielenkehitys

 

 

 

 

Like it? Share it!