Kuntouttavaa toimintaa kuten fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia- ja lymfaterapiapalveluita, joita voi saada eri terveysasemilla, vuodeosastolla tai kotiin.

Kuntoutussuunnitelmaan perustuva kuntoutus

Jos sinulla on pitkäaikainen toimintakyvyn heikkeneminen tai sairaus kuten esimerkiksi aivohalvaus, MS, ALS tai Parkinsonin tauti, tarvitset kuntoutusta varten hoitavan lääkärisi laatiman kuntoutussuunnitelman. Avohoidon kuntoutusta annetaan terveysasemilla tai asiakkaan kotona.
Alle 65-vuotiaat vaikeavammaiset potilaat kuuluvat KELA:n kuntoutuksen piiriin.

 

Yksikönpäällikkö Michael Westerlund
Puh. 019-289 3094

 

Apuvälinekeskus vastaa apuvälineiden lainauksesta ja apuvälinepalvelusta.

 

 

Like it? Share it!