Toimintaterapia kohdistetaan henkilöille, jotka tavoittelevat parempaa arkea. Terapiassa tavoitellaan henkilön oman toimintakyvyn paranemista ja ylläpitoa. Toimintaterapia perustuu siihen että ihminen luonnostaan on aktiivinen. Terapia koostuu arvioinnista, terapiasta ja ohjauksesta.

Arviointi suoritetaan toimintaterapian tarpeen kartoittamiseksi ja terapia toteutetaan kotikäynnein tai vastaanotolla. Arviointi voidaan tehdä ilman lähetettä tai asiakkaan itsensä, omaisten tai ammattihenkilöstön aloitteesta. Toimintaterapeutti tutkii yksilön fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset ja sosiaaliset valmiudet.

Toimintaterapia lapsille 0-18 vuotta 

Toimintaterapialla tavoitellaan lapsen mahdollisuuksia kehittää ja tukea osallistumista arkipäivän leikeissä, päivittäisissä toiminnoissa (ADL), kouluissa ja vapaa-ajalla.

Koska toimintaterapiaa?

On olemassa monia syitä jotka voivat vaikuttaa lapsen kykyyn selviytyä itsenäisesti esim.

-          keskittymisvaikeudet

-          hienomotoriikka

-          kynänkäyttö

-          kätisyys

-          visumotoriikka (hahmottaminen)

-          ADL (pukeutuminen, hygienia, ruokailutilanteet)

Toimintaterapia aikuisille

Toimintaterapiassa aikuisille tavoitellaan lisääntyvää itsenäisyyttä ja hyvää turvallista arkipäivää omassa kotiympäristössä (esim. neurologisen sairauden jälkeen)

Toimintaterapeutti arvioi:

-          apuvälinetarpeen

-          mahdolliset muutostyöt

-          kaatumisriskin

-          toimintakyvyn

-          ADL

Toimintaterapiaa annetaan myös Raaseporin vuodeosastolla ja Kuntouttavalla intervalliosastolla.

Yhteystiedot:

Emma Fuchs – lasten toimintaterapia

Vastaanotto: Raaseporintie 37 (G-talo), 10600 Tammisaari

Puh. 019-289 3088

Bodil Enberg – aikuisten toimintaterapia

Vastaanotto: Felix frominkatu 6, 10300 Karjaa

Puh. 019-2893083

 

 

Like it? Share it!