Född 10 januari 1922 i Helsingfors.

 

Utbildning/Examina

Skolgång i Malm, Borgå och Ekenäs.

1941  Student från Västra Nylands samlyceum (Ekenäs)

1948  Filosofie magistersexamen från Åbo Akademi

1966  Filosofie licensiatexamen

1968  Filosofie doktor

 

Militärtjänstgöring

Krigstjänst juni 1941-juni 1942 (frivillig tjänstgöring och värnplikt), inkallad till extra militärtjänst under krigstid 1943-1944. Fänrik i reserven juni 1943. Nuvarande militärgrad är major

 

Anställningar:

 

1948-1953    Redaktör vid tidningen Västra Nyland

1950-1968    Programchef vid Radio Västnyland

1952-1958    Lärare i engelska och historia vid Ekenäs seminarium

1974-1976    Lektor i modersmål vid Ekenäs samlyceum, Rektor för läroverket

1976-1985    Rektor för Ekenäs gymnasium

 

 

Förtroendeuppdrag :

 

1951-1988   Ledamot av stadsfullmäktige i Ekenäs 1951-88,

1980-1988   Stadsfullmäktiges ordförande

Ordförande och /eller ledamot av stadsstyrelsen och ett flertal nämnder och delegationer under perioden angiven ovan.

 

Ett flertal förtroendeuppdrag inom kultursektorn på riks- och lokalplanet, bl.a. ordförande för Finlands svenska ungdomsförbund (1954-1961), för Västnyländska ungdomsringen (1950-1953), för Västnyländska kultursamfundet (1987-1996), för SFP i Ekenäs (1961-1972)

 

Hederstitel

1996  Professor h.c. (på framställning av Ekenäs stad)

 

Skrifter

1967   Studier i Runar Schildts novellistik (akademiska avhandling)

1972   Johan Reuter och hans skärgårdsberättelser

1968   Västnyländska ungdomsringen 1917-1967

1973   Ekenäs stads svenska folkskola 1873-1973

1985   När Ekenäs var utrymt

1986   Farleder och lotsplatser i Ekenäs skärgård (2. uppl. 1989, 3.uppl. 2008)

1988   Folkliga kultursträvanden i Västnyland för 100 år sedan

1988   Inkoo 650 vuotta (jämte andra)

1993   Ekenäs stads historia del IV

1994   Skärgård

1995   Ekenäs – kungens stad (med Vidar Lindqvist)

1995   Hjälpande bröder (Krigsinvalidernas brödraförbunds Ekenäsavd.)

1996   Finlandssvenskt försvar. Nylands brigad och Dragsvik garnison 1940-1995

1996   Ekenäsnejdens krigsveteraner 1940-1995

1997   John William Nylander – aktivist och författare

2000   Ekenäs segelsällskap 1897-1997

2001   Vattenvägar och fornlämningar i Snappertuna

2002   Svenska folkskolans vänners fonder (jämte andra)

2004   Ursvensk. Ett liv i modersmålets tjänst (memoarer)

 

Henrik Cederlös i Yles Arkiv

 

<-Takaisin

Like it? Share it!