Mary-Ann Bäcksbacka

Liksom för många andra författare har läsandet och skrivandet så länge jag kan minnas varit mina livsnödvändiga andningshål. Litteraturen har varit (och är) till tröst och lärdom. Vägen till den gick via bibliotekens sagotimmar och lånehyllor. Högläsning förekom inte i mitt barndomshem, där urvalet böcker – för vuxna enbart - var litet och slumpmässigt inropat på auktioner.Jag är född 1944 i Pargas som det andra barnet av fem i en arbetarfamilj, där att läsa var att latas, om det inte gällde skolböcker. År 1948 flyttade familjen till Åbo, där jag gick i skola och blev student år 1962. Läroverk var ingen självklarhet, men tack vare en god och rådig lärarinna fick jag börja i Åbo Svenska Samskola efter folkskolans tredje klass.

När jag gick i gymnasiet deltog jag i och slutförde en allmänlitterär korrespondenskurs kallad Pennan, där en av mina lärare var K. G. Ossiannilsson. Han uppmuntrade mig att fortsätta skriva, dramatik, prosa och recensioner, men helst inte dikter, eftersom jag inte begrep rimmandets värde.

Av ekonomiska orsaker valde jag att studera till farmaceut vid Åbo Akademi. Efter inalles nio år i apoteksbranschen lämnade jag den när de statsgaranterade studielånen infördes och jag kunde skriva in mig vid ÅA på nytt. Redan flera år före det skrev jag om radioteater och böcker för Åbo Underrättelser, noveller och dikter för skrivbordslådan. Något tag i mitten av 70-talet erhöll jag hedersomnämnande för en novell i Rundradions jubileumstävling. Innan jag blev anställd som korrespondent vid Hufvudstadsbladet (1980) fungerade jag under några år bl.a. som verksamhetsledare för Hangö sommaruniversitet, som timlärare vid olika institut och ledare för nordiska sommarkurser i den västnyländska regionen. Jag har bott och verkat i Ekenäs sedan december 1974 och kommer förmodligen att sluta mina dagar här, där jag rotat mig väl.

År 1981 utlyste Schildts förlag och Svenska folkskolans vänner en romanpristävlan, som jag deltog i i hemlighet för omgivningen och anonymt, vid sidan om heltidsarbetet på Hbl. Några minuter innan dead-line lämnade jag in manuset till Långt till himlens bord, som gav mig delat andra pris och som gavs ut i två upplagor. Boken publicerades 1982, samma år som jag erhöll tjänsten som kulturredaktör vid tidningen Västra Nyland, en tjänst som jag pensionerade mig från år 2006.

Dels vid sidan om heltidsarbetet och dels med hjälp av stipendier fortsatte jag det skönlitterära skrivandet. Debuten har åtföljts av romanerna I morgon blir det ljusare och Virvelstorm, novellerna Nästan som vanligt, diktböckerna Minns du Shuangxi? och Fjärran från Marienbad. Hösten 2009 är jag aktuell med Avsides, vitt (dikter). Utöver dessa har jag skrivit två radiopjäser, för Yle och för Sveriges Radio, medverkat i flera prosa- och diktantologier, redigerat Västnyländska kultursamfundets utgivning av skrivaralster och under många år lett olika slag av skrivarkurser, främst vid Ekenäs MBI. Till min glädje har flera av mina kursdeltagare publicerat egna böcker, både prosa, dikter och journalistiska faktaverk.

Omdömen som gett och ger mig mod och lust att fortsätta skriva är t.ex. Gustaf Widéns ”en av de genuina prosabegåvningarna i finlandssvensk litteratur” (om Virvelstorm i Borgåbladet), Poul Borums ”Det var en stor glädje att läsa Fjärran från Marienbad, som rymmer ett halvt hundratal dikter som är originella och överraskande, en sorts hemliga historier med filmiska effekter, lite som absurdism med Tranströmermetaforer, men helt hennes egna” (i Aftonbladet Kultur) och Bo-Ingvar Kollbergs ”Mary-Ann Bäcksbacka framträder här som en säker prosakonstnär med korta, ofta skarpt utmejslade berättelser skrivna med stor spänst och ett utomordentligt utvecklat sinne för det begränsade formatets krav” (om Nästan som vanligt i Upsala Nya Tidning).År 1986 (eller kanske 1987) erhöll jag Längmanska kulturfondens pris och år 2003 Finlands svenska författareförenings stora pris (för litteraturbevakningen i VN). Våren 1994 var jag stipendiat i Nordens hus vid universitetet i Fairbanks, Alaska.

<-Takaisin

Like it? Share it!