Uppvuxen i och bott i Ekenäs till trettifemårsålder. Politices magister från Åbo Akademi. Efter sjutton års bortvaro från Ekenäs återflyttat i början av 1990-talet.  Under frånvaron från  bott i Helsingfors samt  ca. tio år i Åbolands skärgård (Iniö och Houtskär) därefter i Stockholm och Köpenhamn. Verkat som kommunal förvaltnings- och rationaliseringsplanerare, bankdirektör samt verksamhetsledare för en nordisk organisation för kultur- och vuxenutbildning med Norden och Baltikum som verksamhetsområde. Därefter ett antal år som privatföretagare.

Numera pensionär som sysselsätter sig med att sammanställa förenings- och företagshistoriker samt andra skrifter med lokalhistorisk anknytning. Gör detta av intresse för historia numera enkannerligen lokal sådan samt för att dryga ut pension och för att hålla huvudet i skick. Är dock ej så förmäten att vill kalla sig författare. Det tycks gå inflation i denna titel. Nu vill var och en som kan trycka på utskriftsknappen på datorn oblygt använda sig av det epitetet. Författare blir man när man publicerat skönlitterära verk! Ibland frågar man sig om inte en hel del av dessa skribenter, isynnerhet i svenskfinland, också kunde låta bli att använda sig av denna i sig hedervärda benämning?
Mitt senaste projekt en skrift om jugendhus i Ekenäs, vilken torde bli färdig hösten 2009 : Småstadsjugend : jugendarkitektur i Ekenäs, 2009

Övriga arbeten: 
Körsången är livselixiret”. Sångföreningen Cajorna 10 år .”I staden tjänst”. Ekenäs kommunaltjänstemannaförening 60 år.”Renligheten en dygd. Eketvätt Oy 40 år, suomeksi Puhtaus on hyve: Tammipesula Oy 40 vuotta

”Puhtaus on hyve”. Tammipesula OY 40 vuotta.”Kunskap, information och så lite glädje”. Västra Nylands diabetesförening r.f. 30 år.”God musik”. Ekenäs konsertgarantiförening r.f. 1955-2005.”Kom visa var vår vän”. Ekenäs manskör 1926-2006.”Två kyrkor”. Bromarf kyrkor och församling. Tenala kyrka och församling 2011


Förutom ovanstående gjort texter till några radioprogram.

<-Takaisin

Like it? Share it!