Bo Roms

Jag föddes i Ekenäs år 1943. Flyttade från Österby i Ekenäs landskommun till Ekenäs stad år 1953. Familjen består hustrun Birgitta samt två vuxna söner.

Författare av Ekenäs Idrottsförenings 100-års historik 2005 och Ekenäs Idrottsförenings fotbollssektions 100-års historik 2008.

Har dessutom medverkat som kolumnist i tidningen Västra Nyland sedan år 1999. Hittills har ett hundratal kolumner som berättat om min uppväxttid och människor i Ekenäs sett dagens ljus. Berättelser innehållande händelser och anekdoter från 1950-talet fram till dagens datum. Därutöver har jag även bidragit med fotbollsnotiser och musikrecensioner m.m i VN. Pensionerad sätteri- och prepressfaktor efter drygt 40 års tjänst på Ekenäs Tryckeri Ab och tidningen Västra Nyland. Jag har således upplevt ett helt arbetsliv i det skrivna ordets tecken. Jag började som springpojke, gick i handsättarlära i 3 år för att därefter fortsätta som maskinsättare efter avlagt maskinsättarprov. Tills den nya offset- och datatekniken tog över branschen. Det ledde senare till utnämning som förman och faktor. Den tjänsten innebar ansvar för tryckeriets civila sida (boktryckarsidan) och textframställning, ombrytning, korrektur och senare även bildframställning till tidningen Västra Nyland. Ett stressigt men ofta givande arbete. I synnerhet att tillsammans med mängder av tryckerikunder planera och se till att många hundratals böcker, vetenskapliga avhandlingar, tidskrifter, blanketter m.m. färdigställdes.

Mina särintressen är idrott, musik, film och litteratur. Jag utövade själv fotboll redan som icke tonåring i Ekenäs IF.

Invaldes i Ekenäs IF:s fotbollsstyrelse i mitten av 1980-talet som kassör och satt i Ekenäs IF:s centralstyrelse från 1989 fram till år 2005. De sista 15 åren som viceordförande för att år 2008 väljas till Ekenäs IF:s hedersmedlem.

Musiken har sedan barnsben legat mig varmt om hjärtat. Över tusen vinyl- och tusentalet cd-skivor möjliggör en daglig dos för en allätare som jag. Jazz, blues, country, rock’n’roll och pop med förkärlek till tiden då rock’n’roll musiken slog igenom.

Jag trivs i det småskaliga och lummigt gröna Ekenäs, medan somrarna avnjuts på Mikaelstorp i Kvarnviken nära Gullö. Ute på landet eller i skärgården, som så mången annan ekenäsbo.

Urval av författarens verk:

Ekenäs IF:s fotbolllssektion 1908-2008: ett sekel av fotboll 2008

Ekenäs IF 100 år 1905-2005: ett verk av unga idrottssjälar 2005

Ekenäs FBK 140 år : en brandkårs färd genom skiftande årtionden 2011

 

<-Takaisin

Like it? Share it!