Henrik Ekberg

Jag är född den 25 april 1944 i Ingå, där jag växte upp. På den tiden var trakten så svenskspråkig, att det först i 5-6-årsåldern gick upp för mig att det fanns folk i landet som talade ett annat språk än svenska. Skolgången inleddes i Sonasunds folkskola, som sedan länge är nedlagd, i likhet med de flesta andra ”byskolor”. Därefter blev det Virkby samskola, där jag tog studenten 1963. Efter värnplikten i Dragsvik började jag hösten 1964 studera vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet och avlade politices kandidatexamen 1969.Detta år, 1969, anställdes jag som huvudredaktör för Uppslagsverket Finland, som utkom i tre band 1982-1985. Sedan 1973 har jag dessutom varit anställd vid Schildts förlag, 1985-2000 med ansvar för facklitteratur. Under denna tid redigerade jag bl.a. fem upplagor av Vem och vad (1975, 1980, 1992, 1996 och 2000), Finland i krig 1-3 (1986-2001) och Finlands historia 1-4 (1992-1999). År 2001 inleddes arbetet på en ny upplaga av Uppslagsverket Finland med mig som huvudredaktör. Denna gång utkom verket i fem band 2003-2007.

Jag har därefter arbetat bl.a. med att förbereda uppslagsverkets montering på Internet i digital form. Under loppet av 2009 kommer jag att pensioneras från Schildts.
I mitten av 1980-talet återupptog jag mina studier vid statsvetenskapliga fakulteten och disputerade 1991 för politices doktorsgraden med en avhandling om den finlänska nazismen 1932-1944, Führerns trogna följeslagare. Avhandlingen såldes även i bokhandeln i en upplaga på drygt ettusen ex. På 1990-talet skrev jag tillsammans med Göran von Bonsdorff femte delen av Svenska folkpartiets historia, Kriser och välfärdsbyggande 1956-1970  (1997), där jag ansvarade för tiden från 1962 framåt. Ett decennium senare utgav jag verket I borgens skugga. Västnyland från forntid till nutid (2006).Jag har dessutom publicerat ett antal mindre skrifter, bl.a. Eugène Nygrén och Nygrénska stiftelsen (1995), Bokvännerna, en 50-årshistorik (1998) och Ett land i kamp (2000).

Jag har även gjort översättningar, bl.a. Leonid Vlasov: Mannerheim i Petersburg (1994) och Osmo Jussila m.fl.: Finlands politiska historia 1809-2009 (2009). Dessutom har jag medarbetat med artiklar om politisk historia, recensioner m.m. i finlandssvensk dags- och tidskriftspress. Nationalbibliotekets databas Fennica upptar 35 litterära arbeten med mig som författare eller redaktör.

Petter Forsström: i med- och motgång 2011

<-Takaisin

Like it? Share it!