Per-Olof Blomqvist blev pensionerad från Åminnefors bruk 1983. Har sedan dess årligen skrivit mest lokalhistoriska berättelser och släktutredningar.

Bibliografi:

100 Vuotta sähköä Fiskarsissa 1989-1989 1989

Kirjastotoimi Pohjassa kautta aikojen 1990

Folkskolan i Åminnefors 100 år 1991

Gravvårdar av metall i Pojo 1997

Antkärr hemman i Pojo 1999

Historik över brandkårsväsendet i Fiskars 1999

Festföredarg i Skarpkulla i samband med Pojo hembygdsförenings 40 årsjubileum den 20.6.1999

Utredning över Billnässläkterna Blomqvist, Åsten, Jernström och Kullberg 2000

Transporter i Pojo genom tiderna 2001

Utredning över släkten Rehnström i Pojo och Snappertuna 2004

Gråstenskyrkan i Pojo 2004

Åminnefors bruks historia 1875-1996 2008

Pojo bygdens 650-års jubileum. Händelseförteckning under tiden 1259-2009 2009

Händelser i Pojobygden under 650-års tid, 2009

 

<-Takaisin

Like it? Share it!