Kim Björklund är fackboksförfattare och bosatt i Karis, där han även föddes 1970.
Han är historiker (fil.mag. Helsingfors universitet) och har varit verksam som redaktionschef för Zacharias Topelius Skrifter och förlagschef för Svenska Litteratursällskapet i Finland. Till intressen hör kultur i bred skala och Kim Björklund har varit aktiv inom bl.a. Nylands svenska hembygds- och museiförbund, Finlands svenska hembygdsförbund, Västnyländska kultursamfundet, Prto Garder Center.

 

 

 

Från Svartå till Fiskars : en kulturvandring längs ådalar = Mustion linnasta Fiskarsiin : kulttuurivaellus jokivarsia pitkin.

2012
En gång hankeit, alltid hankeit. Svenska  Handelshögskolans Studentkår 1909-2009 2009
Hilding Ekelund i Karis = Hilding Ekelund Karjaalla 2007
Nylands svenska lantbrukssällskap 1856-2006 : för, genom och med folket 2006
Italia la bella: arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok 1921-1922  2004
   

 

<- Tillbaka

Like it? Share it!