Länsi-Uudenmaan sotilaskirjasto perustettiin vuonna 2002. Hangon rintamamuseo ja Ekenäsnejdens krigsveteraner r.f. olivat aloitteentekijöinä ja ideoijina. Tavoitteena oli lahjoittaa ja kerätä sotakirjallisuutta yhteen ja samaan paikkaan sekä saada aineisto luetteloitua ja näin useamman saavutettaviksi.

 

Sotilaskirjastoa ylläpitää Tammisaaren kirjasto.

 

Lahjoituksia ovat tehneet sotaveteraanit, mutta myös muut henkilöt. Jokainen nide on varustettu erityisellä etiketillä, josta käy ilmi lahjoittajan nimi.

 

Sotilaskirjasto on erikoiskirjasto. Sen kokoelmiin kuuluu kirjoja, pienpainatteita ja muuta aineistoa, joka käsittelee erityisesti Suomen sotalaitosta ja sotahistoriaa sekä muistelmia ja henkilöhistorioita, joilla on yhteys sotiin. Kokoelmaan kuuluu myös sotaromaaneja sekä muiden maiden sotahistoriaa käsittelevää kirjallisuutta.

 

Osa aineistosta on vanhaa ja sitä on käsiteltävä varoen. 

 

Aineistoa ei anneta kotilainaan. Kaukolainat muihin kirjastoihin ovat mahdollisia, mutta vain lukusalilainaksi.

 

Like it? Share it!