Olemme tekemässä kunnastamme lapsiystävällisempi! Tällä hetkellä kaupungin työryhmä luotsaa Lapsiystävällinen kuntamallia eteenpäin. Työ tehdään yhdessä kaupungin kaikkien yksiköiden kanssa keräämällä ideoita ja aineistoa, joka liittyy lapsiin ja nuoriin (ts. alle 18-vuotiaisiin).

Työryhmään kuuluvat

Charlotte Lindh, Maria Eriksson, Sirpa Huusko, Leena Kankaanpää, Reino Kärkkäinen, Maj-Britt Malmen, Tanja Konttinen, Sandra Ahtola, Petra Baarman. Ota yhteyttä työryhmään s-postiosoitteen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. kautta.

Lisätietoja saa UNICEFin verkkosivulta koskien lapsiystävällistä kuntamallia.


Hankkeet ja mallit, joilla Raaseporista tulee lapsiystävällisempi kunta:

 

Raaseporin nuorisovaltuusto
Raaseporin nuorisovaltuustossa on 15 jäsentä, jotka ovat 12-18 ikäisiä.
Kausi on yksi vuosi ja nuorisoparlamentti valitsee valtuusto.
Polittinen ja uskonnollinen sitoutuminen. Vaikuttaa nuorten liityviin asiohin.

pdf Ungdomsfullmäktige-Nuorisovaltuusto

 

Lopputyö
Martina Schrey-Westerlund opiskelee Arcadan ylempään AMK-tutkintoon terveyden edistämistä ja tekee lopputyönsä Raaseporin kaupungista lapsiystävällisenä kuntana.
Työn lähtökohtana on, että lapsilla on oikeus tulla kuulluiksi heitä koskevissa asioissa. Lapsiystävällisen kunnan malli korostaa lisäksi, että vaikutusmahdollisuuksia tulee tutkia siten, että kaikenikäisillä lapsilla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Työ keskittyy pieniin lapsiin (0–6 v) ja tutkimus tehdään Raaseporin kaupungin päiväkotien henkilökunnan avulla. Tutkimuksessa tehdään kartoitus lapsen elinympäristön niistä tekijöistä, joilla on vaikutusta lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Tämän jälkeen tutkitaan, miten lasta voitaisiin kuulla näissä asioissa ja mitä osallistuminen päätöksentekoon merkitsee kun kyse on pienestä lapsesta. Työn lasketaan valmistuvan keväällä 2016.

 

Hyvinvointisuunnitelma
Kuntien tulee laatia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnan toimintaa koskeva hyvinvointisuunnitelma, joka hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa (lastensuojelulaki 12 §). Suunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen koskien lasten ja nuorten kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja nuorten palveluja ylipäänsä. Hyvinvointisuunnitelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet tulee olla yhdenmukaiset kuntastrategian kanssa. Työryhmässä on niin neuvolatoiminnan, päivähoidon, opetus-, kulttuuri-, kirjasto- nuoriso- ja liikuntatointen, opiskeluhuollon, teknisen keskuksen, mielenterveyspalvelujen, työllisyyspalvelujen, lastensuojelun kuin aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja maahanmuuttajapalvelujen edustajat. Ohjelma päivitetään jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2016-2017 syksyn 2015 aikana.

 

Lasten skeittipuisto

Kun oli päätetty, että Raaseporin kaupunki toteuttaa skeittipuiston, oli myös selvää, että suunnitteluun osallistuvat ensi hetkestä lähtien lapset, käyttäjät, viranhaltijoiden ohella. Ensimmäisen avoimen tapaamisen skeittaajien kanssa keväällä 2014 Tammisaaren nuorisotalolla tuloksena oli, että otettiin yhteyttä maisema-arkkitehti Janne Saarioon puiston suunnittelua varten. Hän oli skeittaajien valinta. Hänen valintansa oli tärkeä myös siksi, että skeittaajien aktiivinen osallistuminen oli heti huomattavissa.
Toinen avoin tapaaminen Janne Saarion kanssa pidettiin Karjaan nuorisotalolla. Skeittipuisto sai silloin sen tyylin ja muodon, joka nyt valmiiksi suunnitellulla puistolla on. Prosessin aikana on julkaistu luonnoksia avoimessa facebook-ryhmässä ja niitä ovat kaikki kiinnostuneet voineet kommentoida.
Tämä voi toimia esimerkkinä sille, miten kaupunki voi täyttää UNICEFin rakennuspalikoiden vaatimukset, etenkin palikoiden 3 ja 4 sisältötavoitteet:
- Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
- Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Aloite skeittipuistoon tuli avoimelta foorumilta, jonka nuorisoparlamentti järjestää joka vuosi Raaseporissa. Siinä valitaan myös asiaa ajanut kaupungin nuorisoparlamentti. Näin täyttyvät rakennuspalikoiden 5 ja 6 sisällöt:
- Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin.
- Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan.

Tässä hankkeessa on ollut ilo työskennellä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Samalla varmistamme, että skeittipuistosta tulee paikka, jossa käyttäjät haluavat olla, eli se on lasten skeittipuisto.

 

Like it? Share it!