Taajama-alueiden ulkopuolella yleisten teiden kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto (joitakin poikkeuksia on).  Liikenneviraston Tienkäyttäjän linja-palvelu ottaa vastaan teiden kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyviä ilmoituksia osoitteessa palautevayla.fi.

Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

 

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Yksityisteiden viranomaisena toimii Raaseporin kaupungin yhdyskuntateknisen lautakunnan alainen yksityistiejaosto.

Lue lisää:

http://www.raasepori.fi/yksityiset-tiet

Like it? Share it!