Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kaupunki huolehtii myös aurauslumen poiskuljetuksesta ja liikenneturvallisuutta vaarantavien lumivallien poistamisesta.

Raaseporin kaupunki hoitaa talvikunnossapidon omana työnä keskusta-alueita Karjaalla, Pohjassa ja Tammisaaressa. Muilla taajama-alueilla katujen aurauksista ja liukkaudentorjunnasta huolehtivat sopimusurakoitsijat.

Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin talvikunnossapidon työnjohdossa toimii kaupungin lumipäivystäjä.

Talvikunnossapidon laatuluokat (laatuluokat värikoodein kartoilla)

Luokka 1 (punainen)
Työhön ryhdytään kun irtolunta tai sohjoa keskimäärin 3cm.
Työ pyritään suorittamaan ennen klo 7:a aamulla ja klo 16:a iltapäivällä.
Sunnuntaisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokka 1 noudattaa luokan 2 vaatimuksia.
Pinnan tasaus ja polanteen poisto, kun urasyvyys >3cm.
Liukkauden torjunnassa priorisoidaan aamuliikenne, mäet ja risteysalueet sekä teollisuusalueet. Työt aloitetaan liukkauden lisääntyessä.

Luokka 2 (sininen)
Työhön ryhdytään kun irtolunta tai sohjoa keskimäärin 5 cm.
Työ suoritetaan kunnossapitoluokan 1 jälkeen. Aurataan myös
lumisateen aikana.
Pinnan tasaus ja polanteen poisto, kun urasyvyys >5cm.
Liukkauden torjunnassa priorisoidaan aamuliikenne, mäet ja risteysalueet sekä teollisuusalueet. Työt aloitetaan liukkauden lisääntyessä.

Jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät (vihreä)

Työhön ryhdytään kun irtolunta keskimäärin 3cm. Työ pyritään suorittamaan ennen klo 7:a aamulla ja klo 16:a iltapäivällä.
Liukkauden torjunta aloitetaan liukkauden lisääntyessä ja pyritään saattamaan kuntoon aamuliikenteen alkuun mennessä.

Tutustu kunnossapitoalueisiin

Kartat kaikista talvikunnossapitoalueista (tulossa)

Like it? Share it!