Kiinteistönomistajan velvollisuuteen kuuluu poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä ja hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi. Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta.

Kaupunki on ottanut hoitaakseen talvikunnossapidon tietyillä keskusta-alueiden jalkakäytävillä vuodesta 2012 alkaen. Kiinteistöiltä, joita tämä koskee, peritään vuosittain kunnossapitomaksu. Tällä järjestelyllä pyritään varmistamaan tärkeimpien kevyenliikenteen väylien kunnossapito.

Kaupungin hoitamat jalkakäytävät, Karjaa (pdf Karjaa kartta)


Kaupungin hoitamat jalkakäytävät, Tammisaari (pdf Tammisaari kartta)

 

 

Like it? Share it!