Kaikille tilapäisille liikennejärjestelyille, kadulle asetettaville ohjauslaitteille ja liikennemerkeille tarvitaan aina suunnitelma ja kaupungin lupa. Lupa tarvitaan myös, mikäli katua tai sen osaa halutaan vuokrata väliaikaiseen käyttöön esim. sijoittaa kadulle rakennustelineet tai jätelava.

Lupa haetaan kaupungilta ja toimenpiteestä peritään kaupungin taksan mukainen maksu.

Luvan saajan vastuulla on huolehtia järjestelyn turvallisuudesta ja tiedottaa pelastuslaitosta ja poliisia.

Katualueella tai yleisellä alueella suoritettaviin kaivutöihin tarvitaan kaivantolupa.

 pdf Kaivantolupahakemus

Like it? Share it!