Raaseporin kaupungin katuyksikkö huolehtii taajama-alueiden katujen ja torien kunnossapidosta. Kunnossapitotehtäviin kuuluu kadun rakenteiden kunnossapito, vaurioiden korjaaminen sekä hiekoitushiekan ja pölyn poisto keväisin.

Kaupunki vastaa myös sorapintaisten katujen pinnantasauksesta ja pölynsidonnasta sekä katualueella olevien liikennemerkkien ja tiemerkintöjen sekä muiden vastaavien kunnossapidosta.

Talvisin kaupunki huolehtii taajama-alueilla katujen ja jalkakäytävien lumenaurauksesta ja liukkauden torjunnasta.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Linkki: pdf Kadut kuntoon! Ympäristöministeriön esite

Katuyksikön organisaatio

Yksikönpäällikkö Piia Nordström, vastaava katupäällikkö 
puh. 019 289 3852
- kunnossapito
- luvat, liikennejärjestelyt

Projektivastaava Henrik Westerlund 
puh. 019 289 3868
- projektit ja investestoinnit
- asfaltointityöt

Katupäällikkö Johnny Jonsson 
puh. 019 289 3863
- saneeraus- ja rakennushankkeiden työnjohto

Työnjohtaja Ronnie Westerlund
puh. 019 289 3874
- työnjohto, Karjaan-Pohjan alueen kunnossapito

Työnjohtaja Johan Ahlgren
puh. 019 289 3882
- työnjohto, Tammisaaren alueen kunnossapito

Like it? Share it!