Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 14.1.2019 mm. vaalien valmistelua ja joukon muita teknisiä asioita.

Kaupunginhallitus käsitteli kevään 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien valmistelua sekä asetti 13 vaalilautakuntaa. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien toimikausi käsittää koko vuoden 2019, ja toimikausi koskee eduskuntavaaleja, EU-vaaleja ja mahdollisesti maakunta-vaaleja. Kaupunginhallitus hyväksyi myös Raaseporin äänestyspaikat/vaalihuoneistot vuodelle 2019. Tietoa äänestysalueista käyntiosoitteineen löytyy Raasepori.fi:stä hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Kaupungin uusi visuaalinen linja annettiin kaupunginhallitukselle. Uusi visuaalinen linja lanseerataan suunnitelmien mukaan 15.1.2019. Yritys Marker on tuottanut visuaalisen identiteetin. Uusi visuaalinen linja sisältää mm. uuden logotyypin ja kirjaintyylin sekä esite-, juliste-, käyntikortti- jne. mallit. Linja tukee ja tehostaa kaupungin markkinointia, viestintää ja brändiä.

 

Tekniset asiat

Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 800 000 €:n määräraha liikennejärjestelyihin nk. valtatie 25:n kehityskäytävää varten, ensi sijassa Lepin liikennejärjestelyihin. Määräraha aktivoidaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Alueelle laaditaan tiesuunnitelma helmi–huhtikuussa 2019. Kaupunginhallitus päätti, että investointimäärärahan voi käyttää Lepin alueen tiesuunnitteluun.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaavoituskatsauksen 2018 sekä ehdottaa edelleen, että myös kaupunginvaltuusto merkitsee sen tiedoksi. Kaavoituskatsaus löytyy täältä: https://www.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/kaavoitus

Kaupunginhallitus käsitteli Fastighets Ab Knipnäsin myyntiä, Knipnäsin vanha sairaalakiinteistö. Kiinteistöstä saatiin kaksi tarjousta, ja kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan jatkamaan neuvotteluja tarjouksien pohjalta.

Lohjanjärven rannalla Mustiolla oleva vapaa-ajan tontti Kalvik I myydään Teemu ja Laura Korpelalle hintaan 77 000 € ja Kalvik II Arto Kurkiselle hintaan 79 000 €.

Kiinteistö Villa Ormnäs on ollut myytävänä huutokauppasivulla Huutokaupat.com. Korkeimman tarjouksen antanut tarjoaja on kirjallisesti perunut tarjouksensa. Toiseksi korkeimman tarjouksen antaneen kanssa on neuvoteltu syksyllä. Kaupunginhallitus päätti, että Villa Ormnäs rakennuksineen myydään Mikael Renttolle hintaan 334 500 €.

Kaupunginhallitus on myös päättänyt myydä kiinteistön Bromarfhemmet (710-509-1-17) Mean-Team Oy:lle hintaan 327 000 €.

 

Aloitteet
Joukko aloitteita on ollut valmisteilla ja mm. teknisessä lautakunnassa käsiteltävänä. Vastaus on esim. annettu Jan-Mikael Ekholmin ym. aloitteeseen ”Rantapolku Ormnäsin pienvenesataman ja Knipnäsin rannan välillä” laatimalla puistosuunnitelma ulkoilureitin rakentamiseksi Metsästäjän-mäen alueelle.

Mikael Nylundin ym. aloitteesta koskien linja-autokatoksia Raaseporissa on ehdotettu, että kaupungin joukkoliikennevastaavat ottaisivat vastuun hankkeesta ja että asetettaisiin työryhmä.

Like it? Share it!