2.11.2015 lähtien Raaseporissa toimii vain yksi päivystysvastaanotto. Se sijaitsee Länsi-Uudenmaan sairaalassa, Itäinen Rantakatu 9.

Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia ja hoitoa. Kyse on sellaisesta tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Henkeä uhkaava tilanne, soita numeroon 112!

Henkeä uhkaavia tianteita ovat esimerkiksi:

- tajuttomuus
- potilas ei hengitä, potilasta ei saa hereille
- äkilliset halvausoireet
- voimakas hengenahdistus, potilas ei pysty puhumaan tai puhuu yksittäisiä sanoja
- voimakas rintakipu, oireena lisäksi kylmänhikisyys ja voimattomuus
- kouristuskohtaus, joka ei mene ohitse
- isojen vammojen aiheuttamat verenvuodot
- päähän kohdistuneet vammat
- liikenneonnettomuudet (yli 60 km/h nopeudella)
- putoaminen korkealta (yli kaksi kertaa oman pituutensa korkeudelta)

Mikäli tilanne on kiireellinen, mutta ei henkeä uhkaava, soita numeroon 019-289 3300.

Kiireellistä hoitoa vaativia tilanteita ovat esimerkiksi:

- rintakipu tai jatkuvat rytmihäiriöt
- nuoren ja työikäisen äkillisesti huonontunut yleistila
- tapaturmaiset vammat, runsaasti vuotavat haavat sekä virheasennossa olevat luunmurtumat
- kasvovammat, joiden vuoksi näkö huonontunut
- tajunnan tason heikentyminen
- äkillinen sekavuus, puheen epäselvyys
- äkillisesti alkanut voimakas päänsärky, näköhäiriöt
- äkillinen hengenahdistus, potilas pystyy puhumaan lauseita
- äkillisesti alkanut voimakas tai paheneva vatsakipu
- äkillinen voimakas selkäkipu

Päivystyskäyntiä vaativia terveysongelmia ovat myös:

- kuumeiset ylähengitystieinfektiot, kuten angiinaepäily
- kuumeilu neljättä päivää yli 38 oC
- vatsatauti, aikuisilla vain, jos nesteen saanti ei ole riittävää tai potilaalla muu perussairaus
- voimakas korvakipu
- jatkuva nenäverenvuoto
- haava, lihasrevähdys, suuren voiman aiheuttama kolhu
- epäily murtumasta ylä- tai alaraajassa
- äkillinen silmätulehdus
- virtsatietulehdus, oireena lisäksi kuume ja/tai yleistilan heikkeneminen, virtsaumpi
- runsas gynekologinen vuoto
- huimaus, heikentynyt yleistila vanhuksella
- ihottumana oireileva yliherkkyysreaktio
- laaja tulehdus iholla
- paha ahdistus, harhaisuus, mielenterveyshäiriö

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuessasi päivystykseen sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Arvio tehdään oireidesi ja vointisi perusteella.

Ilmoittautumisen jälkeen sinut ohjataan joko odotusaulaan tai tarkkailuhuoneeseen. Sinua hoidetaan sen jälkeen tarpeidesi mukaan, joko sairaanhoitajan ja/tai lääkärin vastaanotolla.

Jos oireesi eivät vaadi päivystyksellistä hoitoa, sairaanhoitaja voi ohjata sinut kotihoitoon. Sinut voidaan myös ohjata omalle terveysasemallesi, virka-aikana tapahtuvalle vastaanotolle.

Tutkimukset ja toimenpiteet

Osa tutkimuksista voidaan tehdä jo ennen lääkärille pääsyä, esimerkiksi virtsanäyte, verenpaine ja sydänfilmi.

Joudut mahdollisesti odottamaan pääsyä lääkärin määräämiiin laboratorio-, röntgen- ym. tutkimuksiin. Tutkimustulosten valmistuminen vie myös aikaa. Tutkimustulosten valmistuttua lääkärisi kertoo tuloksista ja päättää jatkohoidosta.

Odotusaika on hoitoaikaa, jolloin vointiasi seurataan. Mikäli vointisi muuttuu odottaessasi, ilmoita siitä hoitohenkilökunnalle.

Jatkohoito

Pääset kotiin, mikäli oireesi sallivat. Saat mahdollisesti reseptin lääkehoitoa varten.

Kotiseurannassa oireesi voivat muuttua, minkä vuoksi uusi yhteydenotto voi olla tarpeen.

Jos oireesi vaativat sairaalahoitoa, sinut siirretään vuodeosastolle tai muuhun jatkohoitopaikkaan.

Kiireettömissä asioissa: soita numeroon 019-289 3000, arkisin klo 8-16.

Like it? Share it!