Lastenneuvolassa tuetaan ja kannustetaan vanhempia lasten meille tarjoaman mielenkiintoisen taipaleen aikana.

Lastenneuvolan kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Lastenneuvolan keskeisimpänä tavoitteena on edistää lapsen fyysistä, henkistä ja sosiaalista kasvua sekä kehitystä. Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan.

 

Määräaikaiset terveystarkastukset

Terveystarkastusten yhteydessä seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä tuetaan perheen hyvinvointia ja vanhemmuutta. Keskeisiä käsiteltäviä kysymyksiä ovat mm. kasvatus, vuorokausirytmi, ravinto, liikunta, päihteet, perheen voimavarat ja perheväkivalta.

 

1-4 viik

4-6 viik

2 kk  

3 kk  

4 kk  

5 kk  

6 kk  

8 kk  

10 kk

12 kk

Th

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

L

 

x

   

x*

   

x

   

(Th=terveydenhoitaja, L=lääkäri, x=terveystarkastus, x*=laaja terveystarkastus)

 

 

1,5 vuotta

2 vuotta

3 vuotta

4 vuotta

5 vuotta

6 vuotta

Th

x

x

x

x

x

x

Lääkäri

x*

   

x*

   

(Th=terveydenhoitaja, x=terveystarkastus, x*=laaja terveystarkastus)

 

Sosiaali- ja terveysministeriön määräaikaisien terveystarkastusten lisäksi laaditaan myös yksilöllisiä, lapsen ja perheen tarpeiden mukaisia suunnitelmia. Pyrimme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitsemaan erityisavun tarpeen ja järjestämään tarkoituksenmukaista apua. Siksi toimimme laajassa yhteistyössä päivähoidon, puheterapian, fysioterapian, perheterapeutin, psykologin, hammashuollon ja erikoissairaanhoidon sekä perhekeskuksen ja lastensuojelun kanssa.

Lapsi suorittaa 3-6 vuoden iästä lukien LENE- menetelmään perustuvia tehtäviä (Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio).

Lastenneuvolan terveydenhoitajat tekevät tarvittaessa myös kotikäyntejä.

Kaikki alle kouluikäiset lapset kutsutaan hammastarkastukseen.

 

Kansallinen lasten ja nuorten rokotusohjelma

Lastenneuvolassa lapset saavat kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Suomessa on mahdollisuus saada rokotus eri tauteja vastaan, jotka voivat johtaa jälkitauteihin ja pitkäaikaisiin vaivoihin. Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat maksuttomia.

Muihin rokotteisiin tarvitaan resepti, joka voidaan järjestää lastenneuvolan kautta. Rokotusohjelmaan kuulumattomat rokotteet on maksettava itse.

Taulukko rokotusohjelmasta: https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/lasten-ja-nuorten-rokotusohjelma

Neuvolan rokotusopas: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137083/URN_ISBN_978-952-343-193-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Influenssarokote tarjotaan vuosittain THL:n suositusten mukaisesti: https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/kausi-influenssarokote

 

Älä tule neuvolaan sairaana

Huomaavaisuudesta muita lapsia kohtaan – älä tule neuvolaan jos sinä tai lapsesi on sairas. Ystävällisesti kääntykää terveysaseman puoleen (019 289 3000) jos olette sairaana; neuvolassa emme hoida äkillisesti sairastuneita lapsia. Terveydenhoitaja voi kuitenkin antaa neuvoja puhelimitse ja kirjoittaa todistuksen sairaan lapsen hoidosta.

 

Hyvä tietää

Vanhemmat voivat aina ottaa yhteyttä neuvolaan perheen arkea koskevissa kysymyksissä.

Muista ottaa neuvolakortti mukaan joka käynnillä.

Paikkakuntalaisena neuvolakäynnit ovat sinulle maksuttomia. Ulkopaikkakuntalaiset voivat tarvittaessa käydä neuvolassa, jos heillä on kotikunnalta saatu maksusitoumus/hoitosuunnitelma.

 

Like it? Share it!