Kouluterveydenhuollossa jatkuu terveyskeskuksen lastenneuvolassa aloitettu terveydenedistämistyö. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta.

Tavoitteena on, että oppilas voi kokonaisvaltaisesti hyvin koko kouluajan. Lisäksi oppilasta pyritään ohjaamaan terveisiin elämäntapoihin myös aikuisiässä. Terveydenhoitaja osallistuu joka kolmas vuosi kouluympäristön tarkistuksiin, joissa kiinnitetään huomiota mm. siihen, että kouluympäristö on turvallinen ja vaaraton.

Yhteistyötä tehdään huoltajan ja moniammatillisen oppilashuoltohenkilöstön, muun muassa opettajien koulukuraattorin ja psykologin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden hoitopalvelutahojen, kuten fysioterapeutin, puheterapeutin, hammashuollon, mielenterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon, kanssa.

 

Terveystarkastukset

Terveystarkastukset mahdollistavat kaikkien oppilaiden ja heidän perheidensä tavoittamisen joka vuosi. 1-, 5- ja 8-luokan oppilaille tehdään lisäksi laaja-alainen terveystarkastus, jonka tekevät kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri.  

 

Lk 1

Lk 2

Lk 3

Lk 4

Lk 5

Lk 6

Lk 7

Lk 8

Lk 9

Th

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L

x

     

x

   

x

 

(Lk=luokka, Th=terveydenhoitaja, L=lääkäri)

 

Laajoja terveystarkastuksia varten sekä oppilaat (pdf lk 5 ja pdf lk 8) että huoltajat (pdf Lk 1pdf Lk 5 ja pdfLk 8) täyttävät kyselylomakkeen. Lomakkeet auttavat kouluterveydenhoitajaa ja lääkäriä saamaan kokonaiskuvan oppilaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä sekä perheen elämäntavoista ja arjesta.

Lääkärintarkastuksissa huoltajan mukanaolo on tärkeää!

 

Vuosikurssin 8 oppilaat saavat nuorison terveystodistuksen, joka yleensä on voimassa 5 vuotta.

Infoa ajokortista: https://ajokortti-info.fi/

 

Rokotukset

Suomessa on mahdollisuus saada rokotus eri tauteja vastaan, jotka voivat johtaa jälkitauteihin ja pitkäaikaisiin vaivoihin. Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat maksuttomia.

Muihin rokotteisiin tarvitaan resepti, joka voidaan järjestää kouluterveydenhuollon kautta. Rokotusohjelmaan kuulumattomat rokotteet on maksettava itse.

Taulukko rokotusohjelmasta https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/lasten-ja-nuorten-rokotusohjelma

Rokotustodistus annetaan peruskoulun lopussa kaikille 9 vuosikurssin oppilaille. Säilytä tämä todistus!

Influenssarokote tarjotaan vuosittain THL:n suositusten  mukaisesti.  https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/kausi-influenssarokote

Muistakaa matkalle lähtiessänne tarkistaa kohdemaan rokotussuositukset. On tärkeää huolehtia rokotukset kuntoon hyvissä ajoin ennen matkaa! https://www.rokote.fi/

 

Hyvä tietää

Oppilas voi ilman ajanvarausta käydä terveydenhoitajan avovastaanotolla. Tarkistakaa milloin koulun terveydenhoitajalla on avovastaanottoaika.

Kouluterveydenhuollolla ei ole käytössään kouluun jätettyjä asiakirjoja, koska kouluterveydenhuolto kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueeseen. Tämän vuoksi on toivottavaa, että huoltajat antavat myös kouluterveydenhuollon käyttöön oppilaan terveyttä koskevat asiakirjat. Kouluterveydenhuollolle tulee myös ilmoittaa oppilaan terveydentilan muutoksista ja niistä rokotuksista, jotka oppilas on saanut muualla.

Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun!

Todistuksen alle 12-vuotiaan sairaan lapsen hoidosta antaa kouluterveydenhoitaja.

Sairaanhoitoa vaativissa tapauksissa tulee ottaa yhteyttä terveysasemaan (019 289 3000).

 

Like it? Share it!