Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja -asetuksen (MRA) sekä muiden maankäyttöä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Raaseporin kaupungissa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.).

Rakennusjärjestys hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.5.2018 § 36, lainvoimainen 5.7.2018.

pdf Rakennusjärjestys

pdf Rakennusjärjestyksen liitekartta (seinäkartta)

pdf Rakennusjärjestyksen liitekartta (A4 ja A3)

Like it? Share it!