Alueet on jaettu A-, A-1, B-, C-, ja C-1-alueisiin:

A = Asemakaava-alue 
A-1 = Asemakaava-alue, jolla on erityisiä kulttuuriympäristöllisiä arvoja
B = Suunnittelutarvealue (MRL 16 §)
C = Harvaan rakennettu alue
C-1 = Harvaan rakennettu ranta-alue
 
 


Asemakaava-alueella kaikille toimenpiteille vaaditaan vähintään toimenpidelupa, ts. kevyt rakennelma, yleisörakennelma, liikuteltava laite, erillislaite, vesirajalaite, julkisivutoimenpide, mainoslaite, aita ja viemärijärjestelmä/jäteveden käsittely.

Seuraaville toimenpiteille vaaditaan TOIMENPIDELUPAA kaikilla alueilla:

  • Yleisölle tarkoitettu rakennelma kuten liikuntapaikka, kokoontumispaikka, asuntovaunualue tai vastaava
  • Liikuteltava laite: asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pysyvä sijoittaminen
  • Erillislaite (pystyttäminen): masto, hiihtohissi
  • Vesirajalaite: yli 24 m²:n laiturin sekä yli 15 m pitkän aallonmurtajan, pistolaiturin tai maavallin rakentaminen.
  • Lämpöporausreikä
  • Jäteveden käsittely: jäteveden kiinteistökohtaisten järjestelmien rakentaminen tai muuttaminen

  • Seuraavat toimenpiteet ovat rakennusjärjestyksen aluejaon mukaan joko toimenpideluvan varaisia tai ilmoitusluontoisia: piippu, säiliö, muistomerkki, silta, lautasantenni ja vastaavat antenni sekä tuuliturbiini, jonka halkaisija on yli 2 m.

Rakennuspaikan sijainti vaikuttaa toimenpideluvan tarpeeseen. Alueet näkyvät kaupungin rakennusjärjestyksen kartasta. Itse rakennusjärjestyksestä voi tarkistaa, mikä lupa vaaditaan kyseiselle alueelle (seuraa linkkiä).

 

Purkulupa

Purkulupaa haetaan muun hakemusmenettelyn tavoin. Jos lupaa purkuun haetaan rakennus-/toimenpideluvan yhteydessä, tarvitsee täyttää vain purkulomake RK-9 ja jättenkäsittelylomake (molemmat löytyvät ”lomakkeet”-linkistä. Jos haetaan erikseen purkulupaa, on se hakuprosessi samantapainen kuin toimenpideluvan kanssa liitteineen, mutta myös edellä mainitut lomakkeet on täytettävä. Hyvä purkuohje löytyy linkistä ”lomakkeet”.

Like it? Share it!