• Rakennuslupa vaaditaan, kun rakennetaan uusi rakennus tai kun laajennetaan pohjapinta-alaltaan yli 15 m²:n suuruista rakennusta tai kun laajennus tekee rakennuksesta yli 15 m2.
  • Saunarakennusta varten vaaditaan aina rakennuslupa palovaaran takia.
  • Rakennuslupa tarvitaan myös silloin, kun tehdään sellaisia muutoksia olemassa oleviin rakennuksiin, joissa joudutaan työstämään, vahvistamaan tai korvaamaan kantavia rakenteita tai kun sisäiset muutokset vaikuttavat huonejakoon tai kun märkätiloja laajennetaan tai lisätään.


Rakennusjärjestyksessä on tietoa kaavoittamattomien alueiden rakennusoikeuksista. Kaavoitetuilla alueilla tarkista aina voimassa oleva kaava ja sen määräykset ja ohjeet (sen voi tilata mittausosastolta josta tilataan viralliset liiteasiakirjat).

Like it? Share it!